مبارزه ادامه دارد

Image

تظاهرات ایرانیان شهر گوتنبرگ سوئد بمناسبت 18 تیر ـ 1382

 Image

Image

ویکتوریا آزاد/ مراسم  اکبر محمدی در گوتنبرگ سوئد 1385

 

Image

 تحصن مردم کردستان ـ سنندج 1384

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

تظاهرات برای آزادی زندانیان سیاسی سال 2005 سوئد