ویدئوی کنفرانس همبستگی با جنبش دانشجوئی ایران
برای مشاهده این ویدئو به لینک زیر کلیک  نمائید
http://collegerama.tudelft.nl/mediasite/Viewer/?peid=ea5c2601eda845999247cb55c6e6bab3