آرشیو برنامه های رادیوئی
برای شنیدن برنامه رادیوئی من در رادیو پرشین برروی تاریخ مورد نظر کلیک کنید

 1. یادمانی از بانو آواز ایران مرضیه که در پاریس درگذشت و انتقاد از آنان که با مرگ مرضیه سیاسی برخورد کردند
2. گزارش از سفر5 روزه خانم کلادیا روت و هیئت او به ایران و وضیعت فرقه های گوناگون مذهبی از جمله جمعیت آل یاسین درایران 
3. باز هم راه برون رفت و مسئله همبستگی و افول جنبش سبز و آلترناتیو
  24 اکتبر
 1. نگاهی به سخنرانی احمدی نژاد در نیورک و انعکاس آن
2. بحران اقتصادی در کشور و سوال تحریم آری یا خیر
3. اعتصابات بازار وطلافروشان و مسئله مالیاتها
4. همبستگی ملی بعنوان یک ضرورت آنی
 3 اکتبر
 برنامه این هفته گفتگوی آقای رضا پهلوی با جوانان درون
و برون مرز اختصاص دارد. گفتگوی بسیار شنیدنی که
به شما توصیه می کنم بدون تعصب گوش کنید
  18 سپتامبر
 روز قدس و عدم شرکت وسیع مردم 
حقوق بشر و ماجراهای جدید زندان رجائی شهر
باج دهی جمهوری اسلامی به کشورهای دیگر ازجمله
قرارداد بین ایران هند پاکستان
نیروگاه بوشهر
 4 سپتامبر
 چگونه از عیس سحرخیز و نامه ی او به نوکیا 
پشتیبانی نمائیم
آیا خطر جنگ هنوز هست؟
 21 اوت
  اخبار حقوق بشر ، زندانیان سیاسی و اتفاقاتی
 که در درون نظام افتاده و ...
07 اوت بخش دوم
 07 اوت بخش نخست
  زندانیان سیاسی و مسائل مربوط به تحریم ها و ... 24 ژوئیه بخش دوم
24 ژوئیه بخش نخست
  در بخش دوم این برنامه به منشور 18 اقای موسوی
و مسئله ی رهبری پرداخته شده است

 18 ژوئیه
  در مورد نامه ارسالی به سازمان ملل و خطر
اعدام های بیشتر و همچنین تحریم ها و ...
 13 ژوئن
 برنامه ی این هفته به بازماندگان عزیزان از دست رفته
شیرین، فرزاد، مهدی، علی و فرهاد تقدیم می شود
 
12 ماه مه
 موضوع برنامه جنبش مردم قرقیزستان و درسنامه ای برای ایرانیان  ، جنبش سبز و عدم وجود یک اتاق رهبری برای سامان یابی آن، آسیب شناسی جنبش سبز و امکان سرکوب آن ، رهبری مقتدر؛ بخش بعدی از بین رفتن دریاچه ارومیه و میراثهای طبیعی و زیست محیطی کشورمان و در قسمت آخر باز هم مسئله ملی قومی در ایران و راهکارها ی آینده
 10 آوریل
 موضوع برنامه جنبش سبز و وضعیت جمهوری اسلامی و منطقه ، انتخابات عراق، حقوق بشردر ایران ، زنان زندانی،  بهائیان ، کردها و کنفرانس حقوق بشردر بن با حضور رضا پهلوی و مینا احدی و همچنین تجمعات در ژنو و آسیب شناسی جنبش حقوق بشردر ایران و مسئله ملیتها و اقوام در ایران 3 آوریل