اعلام همبستگی 65 نماینده مجلس هلند
اطلاعیه خبری2010 – 06 - 07  
65 نماینده مجلس هلند متشکل از سه فراکسیون حزب سوسیالیست هلند، حزب سبزهای چپ و حزب سوسیال دمکرات با رستاخیز دمکراسی خواهی مردم ایران اعلام همبستگی کردند.
احمد پوری در نامه ای سرگشاده به نمایندگان پارلمان هلند خواسته بود در حمایت و همبستگی با مردم ایران دست به یک انتخاب روشن بزنند. این نامه در دو بخش تنظیم شده بود. دوازده صفحه آنالیز رویدادهای سال گذشته و چشم انداز آینده جنبش … در دوصفحه درخواست مشخص از نمایندگان پارلمان هلند.

محکوم کردن اعمال دولت ایران به یک ضرورت تبدیل شده است. …

47 سال پیش ( 26 جون 1963 ) در برلین جان اف کندی در همبستگی با مردم برلین گفت:

” دو هزار سال پیش افتخار آمیز ترین جمله داشتن ” حقوق شهروندی رم ” بود. امروز در دنیای آزاد افتخار آمیز ترین شعار این است. ” من یک برلینی هستم. ” … تمام انسانهای آزاده در هر جایی که زندگی می کنند شهروند برلین هستند. به همین دلیل من هم یک برلینی هستم و به مثابه یک انسان آزاد با افتخار می گویم:  من یک برلینی هستم. ”

ما امیدواریم که هلند برای ادای جمله فوق به انتظار باراک اوباما نه نشیند. اروپا باید مسئولیت خودش را به پیش ببرد.

ما امیدواریم که نمایندگان پارلمان هلند پیشگامی خود را در اروپا، در همبستگی با مردم ایران به یکی از سه روش زیر بیان کنند: ” من یک ایرانی هستم.” یا “من یک ندا هستم. ” یا با هر بیانی که می پسندید با مردم ایران ابراز همبستگی کنید.

زمانیکه مردم آزادیخواه ایران با بیان یکی از جملات فوق مورد حمایت واقع شود، در حقیقت انسانهای آزاده دنیای متمدن جنبش مردم و خواستهای دمکراتیک آن را به رسمیت می شناسند. این به مفهوم یک حمایت اخلاقی و عادلانه از جنبش مردم ایران است، در عین حال یک ضربه کاری به بنیادگرایان اسلامی حاکم نیز می زند.

به نظر ما راه انداختن جنگ با ایران یا تحریم آن تنها به ضرر مردم ایران است. ما خواهان “تحریم هوشمندانه” هستیم . تحریمی که تنها جنایت کاران حاکم را زیر ضرب ببرد مانند مسدود کردن حسابهای بانکی رهبران ایران و ندادن روادید سفر به آنها و غیره …

اسلام دیگر بیانگر تنها هویت ایرانی نیست، جوانان ایرانی انتظار دارند که رهبران کشور به خواسته های آنها احترام بگذارند، ولی دولت ایران تنها با سرکوب، تهدید و تحقیر جواب می دهد.

مردم ایران لیاقت و شایستگی آنزا دارند که بدون تردید مورد پشتیبانی بین المللی تمامی انسانهای آزاده و عدالت خواه واقع شوند. در این لحظات حساس تاریخی نباید مردم ایران ر ا تنها گذاشت. رژیم جمهوری اسلامی دقیقا می خواهد با پاشیدن تخم ترس امید به تغییر را در دل مردم ایران بکشد.

ما می خواهیم با همبستگی بین المللی امید به دگرگونی و پیروزی را تقویت کنیم. مردم ایران در روزهای آینده شدیدا به همبستگی بین المللی نیازمند خواهند بود و در این مبارزه باید پیروز شوند.

در صورتیکه همبستگی خودتان با مردم ایران را به یکی از سه روش فوق اعلام کنید من تلاش می کنم مواضع شما را از طریق رسانه های فارسی زبان در خارج از ایران به اطلاع مردم ایران برسانم.

از طرف حزب سوسیالیست هلند که 25 نماینده مجلس دارد، آقای هری فان بومل مسئول امور خارجه این حزب همبستگی خود را با مردم ایران با این جمله ادا کردند: ” من یک ایرانی هستم.” Harry van Bommel

از طرف حزب سبزهای چپ هلند که 7 نماینده مجلس دارد، خانم ماریکو پیترس مسئول امور خارجه این حزب همبستگی خود را با مردم ایران با این جمله ادا کردند: ” من یک ندا هستم. ” Mariko Peters

از طرف حزب سوسیال دمکرات هلند که 33 نماینده مجلس دارد، آقای مارتین فان دام مسئول امور خارجه این حزب همبستگی خود را با مردم ایران با این جمله ادا کردند: “به نظر ما همه جا از جمله در ایران مردم حق دارند رهبران و دولت خود را انتخاب کنند. همه کسانیکه برای دمکراسی و به حرمت رای شان در انتخابات بپا خواسته اند، مورد حمایت ما هستند. ما اعمال خشنونت در برابر تظاهرات مسالمت آمیز مردم را شرم آور می شماریم. علاوه بر این ما خواهان آن هستیم که دولت ایران به قراردادهای بین المللی خودش در باره عدم تولید سلاح اتمی پایبند باشد، کاری که احمدی نژاد نمی کند. به همین دلیل این ریسک وجود دارد که با تحریم بین المللی روبرو شود. ما حتما تلاش خواهیم کرد که این تحریمها نه به مردم ایران بلکه به حکام قدرت طلب ضربه زند . ” Martijn van Dam

حزب خلق برای آزادی و دمکراسی ( لیبرال ) هلند که 22 نماینده در پارلمان دارد، گفته است که در عرض یک هفته مواضعش را اعلام خواهد کرد.  VVD

لازم به تذکر است که من این نامه را به همه احزاب سیاسی هلند فرستاده ام به غیر از حزب راست افراطی “حزب آزادی”  که رهبرش آقای ویلدرس است.  PVV

مردم ایران توسط دولت خود به کثیف ترین شیوه ممکن مورد توهین و تحقیر واقع می شوند. در چنین شرایطی چقدر غرور آفرین است که احزاب مترقی و شخصیت های محبوب و آزادیخواه جهان به بهترین شیوه ممکن به خواسته مردم ایران ارج نهاده و همبستگی بین المللی خود را با بیان جمله “من یک ایران هستم . یا من یک ندا هستم” ابراز کنند.

من امیدوارم که در تمام کشورها این موج حمایت از مردم ایران به حرکت در بیاید و مردم ایران به حکومتی برسند که واقعا شایسته آن هستند. …

احمد پوری
Namens stichting PRIME,
Ahmed Pouri

TEL:   00-31-70-3050415 / 00-31-70-3803058
mobile  00- 31-655 36 23 13
FAX:   00-31-70-4020917
E-mail : This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it / This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
www.prime95.nl