حشمت الله طبرزدی امروز در جلسه دادگاه از
  فعالیتهای خود دفاع کرد       
طبرزدی در این جلسه از فعالیتهای خود دفاع کرد و وکلای مدافع او نیز پرونده را دارای نقص اساسی دانستند. در این پرونده او متهم به توهین به آیت اله خمینی شده اما هیچ گاه برای این اتهام تفهیم نشده است. همچنین به توهین به محمود احمدی نژاد متهم است در حالیکه که این مورد اتهامی در پرونده او ثبت نشده است.

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی : صبح امروز راس ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه، جلسه دادگاه مهندس حشمت الله طبرزدی دبیر کل جبهه دمکراتیک ایران، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد که در آن طبرزدی و وکلای مدافع او به دفاع پرداختند.


حشمت الله طبرزدی، تحت حفاظت ۴ مامور امنیتی و در حالی که با دو دستبند دستان او را بسته بودند، به این جلسه دادگاه وارد شد. علاوه بر قاضی پیرعباس رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، خانم نصرآبادی نماینده دادستان و نیز وکلای مدافع حشمت الله طبرزدی خانم ها نسرین ستوده و گیتی پورفاضل حضور داشتند.


به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، در ابتدا، قاضی پیرعباس در مورد پرونده و زندانهای قبلی طبرزدی پرسید و پس از پاسخ وی و بررسی کوتاه سوابق زندان، اتهامات طبرزدی را توهین به رهبری، توهین به آیت الله خمینی، توهین به محمود احمدی نژاد، توهین به مقدسات، اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی وتخریب اموال عمومی عنوان کرد. از میان این اتهامات قرار شد اتهامات تخریب اموال عمومی، توهین به آیت الله خمینی و توهین به مقدسات از پرونده وی برداشته شوند.


طبرزدی در این جلسه از فعالیتهای خود دفاع کرد و وکلای مدافع او نیز پرونده را دارای نقص اساسی دانستند. در این پرونده او متهم به توهین به آیت اله خمینی شده اما هیچ گاه برای این اتهام تفهیم نشده است. همچنین به توهین به محمود احمدی نژاد متهم است در حالیکه که این مورد اتهامی در پرونده او ثبت نشده است.


مهمترین اعتراض وکلای مدافع طبرزدی این بود که یک قرار بازداشت دو ماهه در پرونده وجود دارد که تا تاریخ ۷ اسفندماه گذشته اعتبار داشت، در حالیکه دبیر کل جبهه دمکراتیک ایران به مدت ۵ ماه و بدون حکم قانونی در بازداشت به سر برده است. قاضی پیر عباس در این زمینه اظهار بی اطلاعی کرد و گفت دادستان تهران در این زمینه مسئول است.


در نهایت به دلیل ایراد وارد شده به پرونده، جلسه دادگاه به تعویق افتاد، اما پیرعباس اعلام تاریخ جدید را به بعد موکول کرد.


در حاشیه دادگاه:

در طول جلسه دادگاه نسرین ستوده وکیل مدافع حشمت الله طبرزدی چندین بار نسبت به شرایط زندان موکل خود و نیز وجود ابهاماتی در پرونده اعتراض کرد.


ماموران زندان در برابر مقاومت و اعتراض طبرزدی به زدن پابند، ناچار شدند بدون پابند او را با دادگاه ببرند و آن روز دیگر زندانیان زندان رجائی شهر کرج که به دادگاه می رفتند به همین دلیل پابند نداشتند که به دلیل استفاده روزانه از پابند، این امر کم سابقه است.

فرزند طبرزدی و یکی از دوستان او که در سالن دادگاه بودند اجازه ملاقات با او را نیافتند و زمانی که برای احوالپرسی به طبرزدی نزدیک شدند از سوی ماموران همراه با آنها برخورد شد.


طبرزدی در فرصت کوتاهی به فرزند خود حسین گفت که در اندرزگاه سه زندان رجائی شهر است که فاقد هرگونه امکانات بهداشتی است و از سویی بیش از ظرفیت خود زندانی دارد.


کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی