دستگیری و بازداشت یک درویش گنابادی در لرستان
شنبه, 09 مرداد 1389
صبح روز شنبه 9 مرداد 1389 پرویز ملک شاهی از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در شهرستان الشتر از توابع استان لرستان دستگیر و به نقطه نا معلومی منتقل شد.
ساعت 11 صبح روز شنبه نهم مردادماه ، اداره اطلاعات الشتر طی تماس تلفنی از ملکشاهی می خواهد تا خود را به ستاد خبری اطلاعات معرفی نماید که نامبرده در پاسخ مأمورین امنیتی اظهار می دارد به دلیل غیرقانونی بودن اینگونه احضارها ، حاضر به حضور در اداره اطلاعات نمی باشد.

پس از یکساعت، مأمورین انتظامی و اطلاعاتی بدون مجوز قانونی وارد منزل وی شده و ضمن تفتیش و بازرسی و ضبط کتب عرفانی و اقلام فرهنگی، ملكشاهي را بازداشت و به محل نامعلومی منتقل می سازند و در حال حاضر از محل نگهداری وی خبری در دست نیست .

پرویز ملکشاهی معلم و از فرهنگیان باسابقه الشتر بوده و مجالس شبهای جمعه دراویش در این شهرستان در منزل وی برگزار می شود.
طی ماههای اخیر این درویش گنابادی بارها مورد احضار غیرقانونی و تهدید مأمورین اطلاعات به اخراج از کار، قرار گرفته است.