موج اعتراضی به عربستان سعودی رسید
dw-world.de
ناآرامی‌های تونس و مصر و دیگر کشورهای عربی بر عربستان سعودی نیز تاثیر گذاشته است. بهای اجناس بالا رفته، مفتی کشور به حرکت‌های اعتراضی کشورهای عرب انتقاد کرده و زنان سعودی و کمپینی اینترنتی پیشروی حرکت اعتراضی شده‌اند.
در عربستان سعودی هم نارضایتی از حکومت خود را به شکل حرکت اعتراضی می‌نمایاند. به گزارش خبرگزاری رویترز، روز شنبه حدود ۴۰ زن در برابر وزارت کشور در ریاض خواستار آزادی زندانیان شدند. در عربستان سعودی تظاهرات اعتراضی ممنوع است.
در این کشور به ندرت صدایی اعتراضی علیه حکومت آن به گوش می‌رسد. زنانی که در روز شنبه دست به تظاهرات زدند، به حبس زندانیان بدون تشکیل دادگاه و بررسی پرونده آنها اعتراض داشتند. این فعالان زن در برابر وزارت کشور با نیروهای پلیس مواجه شدند، اما پلیس اجازه داد تا آنها تظاهرات خود را برگزار کنند.
سازما‌ن‌های حقوق بشری، چون عفو بین‌الملل، مدت‌هاست به عربستان سعودی انتقاد می‌کنند که هزاران نفر از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب را به بهانه مبارزه علیه افراط‌گرایان سازمان القاعده زندانی کرده است. حکومت عربستان سعودی این موضوع را انکار می‌کند.