پیام شاهزاده رضا پهلوی
 به مناسبت سالگرد تولد تاریکی در آستانۀ بازگشت روشنائی
  ۲۲ بهمن ماه ۱۳۸۹    
  هم میهنانم،  
  در این غم انگیز سالگردِ تولدِ نامبارک «جمهوری اسلامی» خشنودم که در برخی از جوامع اطراف میهن عزیز ما موجی تازه در راه پیکار برای آزادی بپا خاسته است، این موج خودجوش هرروز توانی تازه می گیرد و بذری تازه از امید در دل آزادیخواهان می نشاند.  از تونس تا مصر و یمن، مردمانی همبسته و مصمّم، ناهراسیده از خطر، آوای رهائی از اسارت سر داده و غاصبان آزادی ها و حقوقشان را دلاورانه به چالش کشیده اند. شماری بزرگ و روز افزون از زن و مرد و پیر و جوان، از هر صنف و پیشه ای، و با هر مرام و مذهبی، بدون فراخوان هیچ رهبری، به این موج پیوسته اند. این پیکارگران راه آزادی به کمتر از دستیابی به همۀ آزادی ها و حقوق پایمال شده خویش تا این لحظه قانع نشده اند و امیدوار باشیم که هرگز نخواهند شد.
 
به یاد داشته باشیم که هرجنبش آزادی خواهانه ای کمابیش از جنبش های مشابه خود الهام می گیرد، به ویژه در روزگارما که انقلاب ارتباطات داد و ستد اندیشه ها و آرمان ها، و پراکندن خبر رویدادها، را چنان آسان کرده که گوئی در جهان مرزی در میان نیست. جنبش آزادیخواهانه و خود جوش ما نیز- که نظام ولایتی را به لرزه درآورده و در صف رهبرانش شکافی ژرف و کاری برجای گذاشته، از پیکارهای آزادی خواهانۀ دیگر مردمان الهامی نو و جانی تازه گرفته است.
 
تردید نکنیم تندبادی که امروز از رهگذر پیکار بی امان آزادی خواهان در همسایگی ما وزیدن گرفته رهبران رژیم را بیش از همیشه هراسان کرده است. آنان به چشم دیده اند، و هنـوز می بینند، که نـه تنها در سرزمینی کـه غاصبانه برآن مسلط شده اند، بلکه در سرزمین های استبداد زدۀ دیگر، با هیچ ترفند و خشونتی مردمان محروم از حقوق و آزادی را از ادامۀ پیکار منصرف نمی توان کرد.  


 
هم میهنان آزاده ام،
 
یقین دارم که همۀ شما نیز تلاش پیگیر این مبارزان راه آزادی و رهائی را به فال نیک گرفته اید و با هر گامی که آنان به سوی پیروزی بر می دارند شما نیز به  چیرگی نهائی خود بر دشمنان امیدوار تر می شوید. مطمئنم که جوانان آزاده و پرشور و هشیار وطن نیز پیکار سی ساله با حکومت ولائی را در همبستگی خلل ناپذیر، با پرهیز از خشونت، و پشتیبانی روزافزون همۀ مردم آزاد جهان، به اوجی تازه خواهند رساند و ایران عزیز و کهن سال را از دوران تاریکی و تباهی به دوران روشنائی و بهروزی رهنمون خواهند شد.

خداوند نگهدار ایران باد
 
رضا پهلوی