تاکید سیزده زندانی سیاسی بر تداوم برنامه اعتراضی
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: با پایان دور سوم از اعتصاب غذای اعتراضی گروهی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر (گوهردشت)، این زندانیان با اعتراض مجدد به «نقض سیستماتیک حقوق بشر از سوی حکومت» تاکید کردند که برنامه اعتراضی خود را در هفته‌های آینده ادامه خواهند داد.  
به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، اعتراض این گروه از زندانیان با عنوان «نه به دیکتاتور» در سومین دور خود طی روزهای یازدهم، دوازدهم و سیزدهم اردیبهشت ماه و در اعتراض به شرایط بسیار بد زندان از جمله قطع تلفن، ملاقات حضوری، و حتی ارتباط با بیرون از بندها صورت گرفت.


همچنین این زندانیان که قرار است برنامه اعتراضی خود را در هفته‌های آینده ادامه دهند، به نقض سیستماتیک حقوق بشر از سوی حکومت اعتراض داشته و خواهان اعزام نماینده ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایران و بازدید از زندان‌ها هستند.


اسامی این گروه از زندانیان معترض، که امروز چهارشنبه به دست کمیته دفاع رسیده است، به شرح زیر است:


1- حشمت الله طبرزدی

2- منصور اسانلو

3- عیسی سحرخیز

4- خالد حردانی

5- سید مهدی محمودیان

6- کیوان صمیمی

7- رسول بداغی

8- مجید توکلی

9- بهروز جاوید تهرانی

10- رضا شریفی بوکانی

11- حسن طفاح

12- علی عجمی

13- جعفر اقدامی

 http://www.komitedefa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2794:1390-02-14-05-31-36&catid=21:1389-02-14-01-52-27&Itemid=47

www.komitedefa.com