آب بازي دخترها و پسرها در تهران
مدیر عامل اراضی عباس آباد در واكنش به بروز برخی اقدامات خلاف عرف در بوستان آب و آتش گفت كه نیروی انتظامی هم نمی‌توانست افراد هنجارشكن را متفرق كند.
به گزارش جنـــوب نیـــوز، بهنام اتابكی در گفت‌وگو با فارس با بیان اینكه روز گذشته عده‌ای در یك هماهنگی قبلی در پارك آب و آتش حضور یافته و تصمیم گرفته بودند روی یكدیگر آب بپاشند، گفت: افرادی كه اقدام به آب ‌بازی كرده بودند، اصولا بدحجاب بودند. البته تعدادی افراد با حجاب نیز در پارك حضور داشتند.
وی با بیان اینكه از اتاق كنترل وضعیت را بررسی كرده‌ایم گفت: شیرهای آب پارك به دلیل استفاده بیش از اندازه از بین رفته بود و مجبور شدیم آب آنها را قطع كنیم.

وی اضافه كرد: تعداد زیادی كیسه نایلون روی زمین ریخته شده بود كه افراد آن را از آب پر كرده و به هوا پرتاب می‌كردند و مهم نبود كه روی سر چه كسی فرود می‌آید.

وی بیان كرد: از بلندگو اعلام كردیم نایلون‌ها باعث شده است سنسورها از كار بیفتد. به همین دلیل آب را قطع كردیم و ساعت حدود 12 این افراد متفرق شدند.

به گفته اتابكی نیروی انتظامی نیز نمی‌توانست آنها را متفرق كند و از حدود ساعت 9 تا 12 این افراد اقدام به آب‌بازی كردند و با قطع آب آنها را متفرق كردیم.

 آبپاشی دخترها و پسرها

 آبپاشی دخترها و پسرها

 آبپاشی دخترها و پسرها

 آبپاشی دخترها و پسرها

 آبپاشی دخترها و پسرها

 آبپاشی دخترها و پسرها

 آبپاشی دخترها و پسرها

 آبپاشی دخترها و پسرها

 آبپاشی دخترها و پسرها

 آبپاشی دخترها و پسرها

 آبپاشی دخترها و پسرها

 آبپاشی دخترها و پسرها

 آبپاشی دخترها و پسرها

 آبپاشی دخترها و پسرها

 آبپاشی دخترها و پسرها