مصاحبه با رادیو فردا
 
 در تاریخ 15 مارس 2007 برابر با 24 اسفند ماه 1385 در برنامه حقوق بشر رادیو فردا مصاحبه ای داشتم که از لینک زیر میتوانید بشنوید
http://victoriaazad.com/audio/20070315.mp3