بازداشت دست کم شصت و دو تن
 Sample Imageدر تظاهرات امروز تبریز
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: در جریان تظاهرات شهرهای آذربایجان و درگیری میان معترضان به خشک شدن دریاچه ارومیه و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، ده ها تن از معترضان در شهرهای مختلف آذربایجان بازداشت شدند. در میان این بازداشت شدگان دستگیری 62 نفر در تبریز از سوی منابع موثق کمیته دفاع تایید شده است.

به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، بنا بر آخرین اخبار دریافتی از شهر تبریز، طی درگیری های شدید صورت گرفته امروز و امشب میان مردم معترض و نیروهای حکومتی که نیروهای لباس شخصی طی آن نقش اصلی در ضرب و شتم و بازداشت مردم معترض را بر عهده داشتند تا ساعت 21:30 امشب حداقل 62 تن از معترضان در شهر تبریز توسط نیروهای انتظامی بازداشت شدند.

گزارش ها حاکی است که بسیاری از این بازداشت شدگان توسط نیروهای انتظامی به قرارگاه امنیت اخلاقی شهر تبریز انتقال یافته اند.

یادآوری می گردد که آمار فوق تنها میزان بازداشت شدگان توسط نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی بوده و اطلاعات بیشتر در موردمیزان بازداشت شدگان توسط سایر نهادهای انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی و بویژه لباس شخصی ها در حال تحقیق است.

سایر اخبار منتشره از بروز ناآرامی در شهرهای ارومیه و اهر حکایت دارد که از تعداد بازداشت شدگان در این مناطق تا این ساعت اطلاع موثقی در دست نیست.

اخبار تکمیلی متعاقباً منتشر خواهد گردید.
 http://www.komitedefa.com/index.php?option=
com_content&view=article&id=3461:1390-06-12-19-19-56&catid=34:1389-03-14-23-30-41&Itemid=572