اعتراض دانشجویان دانشگاه شهید عباسپور
 به شریعتمداری: کیهان، رسانه فاشیست
حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه حکومتی کیهان که روز یکشنبه ۲۰ آذر در دانشگاه شهید عباسپور حضور پیدا کرده بود، تا در ارتباط با «تبین روز دانشجو و ۱۶ آذرماه» سخنرانی کند با اعتراض دانشجویان این دانشگاه به چالش کشیده شد .در جریان این سخنرانی چندین دانشجو تصاویر زندانیان سیاسی را بالاگرفته بودند و یکی از دانشجویان دختر نیز پلاکاردی را در دست داشته که در آن نوشته شده بود: «کیهان، رسانه فاشیست»  به گزارش دانشجونیوز، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان و از چهره های نزدیک به نیروهای امنیتی و حکومتی ایران، که روز یکشنبه به دعوت بسیج دانشجویی دانشگاه آب و برق شهید عباسپور در این دانشگاه حضور پیدا کرده بود، با اعتراض دانشجویان روبرو شد. بر اساس این گزارش، دانشجویان معترض حاضر در این مراسم با در دست داشتن تصاویر زندانیان سیاسی چون؛ احمد زیدآبادی، مصطفی تاجزاده، نسرین ستوده، مجید توکلی و... و همچنین با حمل برخی از پلاکاردهای حاوی شعارهای اعتراضی، به حسین شریعتمداری اعتراض نموده که این امر موجب عصبانیت و استفاده ازالفاظ توهین آمیز از سوی وی در ارتباط با این دانشجویان شده بود. خبرگزاری حکومتی "دانشجو"، نزدیک به دانشجویان بسیجی و حامی حکومت ایران نیز که به پوشش این سخنرانی پرداخته بود، این اقدام اعتراضی دانشجویان را توهین به شریعتمداری ارزیابی کرده است. »