مصاحبه با رادیو صدای ایران
در 10 آوریل 2007 مصاحبه ای با آقای مهری در رادیو صدای ایران داشتم که در باره جنبش زنان در ایران گفتگو کردیم. برای شنیدن این مصاحبه   اینجا   کلیک نمائید