رفراندم تاریخی، جواب این جنایت/ / خامنه ای بداند مرگ بر این ولایت
آخرین اطلاعیه ها - علیه اعدام
با تمام قوا ماشین جنایت جمهوری اسلامی را خرد کنیم
سحرگاه امروز پنج شنبه ۲۸ ژانویه برابر با ۸ بهمن، جمهوری اسلامی دو نفر از مخالفین حکومت اسلامی را به دار کشید.

محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی از معترضین حکومت اسلامی بودند که پس از شکنجه های فراوان و وادار کردن آنها به اقرار به فعالیتهای انجام نشده، سحرگاه امروز به دار آویخته شدند. همچنین دادسرای عمومی و انقلاب تهران خبر از محکومیت ۹ نفر از معترضین به اعدام را داده و اعلام کرده است که احکام اعدام این ۹ نفر پس از قطعیت احکام به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
محمد رضا زمانی و آرش رحمانی هر دو مدتها قبل خیزش های انقلابی اخیر دستگیر شده اما به منظور ارعاب و تحمیل خفقان بیشتر به جامعه و در هراس از رشد و گسترش اعتراضات بیشتر درست دو هفته قبل از ۲۲ بهمن به دار کشیده شدند. محمدرضا زمانی و آرش رحمانی در طول دوران زندان خود مورد شکنجه های زیادی قرار گرفته بودند. آرش رحمانی قبلا اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی برای فشار و شکنجه روانی به او پدر و خواهر باردارش را بازداشت کرده و آزادی هر دو را در گرو اعترافات ساختگی آرش قرار داده بودند.
صادر کننده حکم اعدام این دو نفر و سایر مخالفین سیاسی حکومت اسلامی سعید مرتضوی است. همان جلاد کهریزک که جنایتها و چکنجه ها و تجاوزاتش به زندانیان چنان رسوایی و فضاحتی به بار آورده که داد و فغان یاران حکومتی اش را نیز برانگیخته است.

مردم
جمهوری اسلامی قصد دارد با این اعدامها جلوی اعتراضات به حق مردم را بگیرد. هدف جمهوری اسلامی از این اعدامها همچون گذشته، فقط این است که بکشد تا بتواند بماند و بیشتر شکنجه دهد و بیشتر بکشد.
باید با تمام قوا در مقابل کل این دستگاه تولید جنایت جمهوری اسلامی ایستاد. باید این سلاح بقای جمهوری اسلامی از چنگش بیرون کشید. باید با تمام قوا برای به زیر کشیدن این دولت جنایتکار به میدان آمد و اعتراض کرد.
کمیته بین المللی علیه اعدام مردم را در سراسر جهان فرا میخواند که با برگزاری مراسمهای یادبود محمد رضا زمانی و آرش رحمانی وسیعا به اعدامهای جمهوری اسلامی اعتراض کنند.
کمیته بین المللی علیه اعدام همچنین از تمام دولتها و سازمان های بین المللی میخواهد که فورا به مقابله جدی با اعدامها برخاوسته و سفارتخانه های جمهوری اسلامی را بسته و این حکومت آدم کش را از تمام مجامع بین المللی اخراج کنند.

کمیته بین المللی علیه اعدام
۲۸- ژانویه ۲۰۰۹