احزاب و سازمانهای سیاسی
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
حزب دمكرات كردستان ايران
كومه له - سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ايران
سازمان راه كارگر
سازمان جمهوری خواهان ملی ايران
سازمان سوسياليست های ايران
حزب توده ايران
جبهه ملی ايران (برونمرز)
سازمان فدائيان (اقليت)
جبهه ملی ايران (آمريکا-واشنگتن)
ملی مذهبی ها
نهضت آزادی ايران
حزب دموکرات ايران
فدراسیون دانشجویان مدافع صلح و حقوق بشر
نهضت مقاومت ملی ايران
حزب سبزهای ايران
جبهه ی مشاركت
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی
سازمان اتحاد فدائيان كمونيست
حزب كار ايران (توفان)
حزب كمونيست كارگری ايران
حزب كمونيست كارگری ايران - حکمتيست
حزب اتحاد كمونيسم كارگری
حزب كمونيست ايران
حزب كمونيست ايران (م.ل.م)
اتحاد چپ كارگری-ايران
اتحاديه سوسياليستی کارگری
سازمان چريكهای فدائی خلق ايران
ترکمن صحرا
ترکمن صحرا
كردستان پرس
آذربايجان

زنان

تغيير برای برابری
ميدان زنان
کانون زنان ايران
مدرسه فمینیستی
کميسيون زنان دفتر تحکیم وحدت
شیرزنان
شبکه سراسری همکاری زنان ايران
ماهنامه زنان
زنستان
زنان در ايران
راهی
فصل نو ويژه نامه روز زن
بنياد پژوهش های زنان ايران

حقوق بشر

مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد UN
کميساريای عالی سازمان ملل برای حقوق بشر UN
فدراسيون بين المللی جوامع حقوق بشر
کمپين بين المللی برای حقوق بشر در ايران
ديده بان حقوق بشر
عفو بين الملل
سازمان جهانی منع شکنجه
سازمان اصلاحات جزايی بين المللی
خط مقدم
حقوق و دموکراسی
كانون مدافعان حقوق بشر
جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران- اتريش
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران- بلژیک
کميته دفاع از حقوق بشر در ايران- سوئد
انجمن دفاع از حقوق زندانيان
کمیته گزارشگران حقوق بشر
مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
سازمان حقوق بشر کردستان
گزارشگران بدون مرز

روزانه

کار
اخبار روز
ايران امروز
عصرنو
دنيای ما
ايران گلوبال
صلح
عدالت
پيك نت
روز
بامداد خبر
خبرنامه اميرکبير
تبريز نيوز
ادوار
امروز
ليبرال دموکرات
ميزان
ديدگاه
آينده نگر
ايران و جهان
پيك ايران
روشنگری
گزارشگران
آذين داد
خبرنامه ی گويا
آفتاب
تابناک
عصر ايران
انتخاب
فردا
خبرگزاری فارس
خبرگزاری مهر
خبرگزاری روزنا
خبرگزاری ايرنا
خبرگزاری ايسنا
خبرگزاری ايلنا
خبرگزاری ريسنا
واحد مرکزی خبر
سرخط

کتابخانه ها

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران
کتاب های رايگان فارسی
پارس تک
ويکی پديا
آوای آزاد
آرشيو مارکسيست ها