هم میهنان گرامی!
با وجود اعتراض همه ی احزاب،شخصیت ها،نهاد های حقوق بشری و بین المللی به رژیم جمهوری اسلامی و تقبیح سرکوب،کشتار و بازداشت ازادی خواهان، اما با کمال تاسف روند نادرست و قانون شکنانه ی انها همچنان ادامه دارد. بر پایه ی اصل ۲۷قانون اساسی موجود،هر گونه راه پیمایی بدون حمل سلاح ازاد است.اما رژیم جمهوری اسلامی این حق را از مردم سلب کرده و مردم معترض را زیر ضرب کتک وتوهین و تحقیر و گلوله قرار می دهد.روز گذشته چندتن از هم میهنان بیگناه را کشتند و وجدان بیدار انسانیت در سراسر جهان را جریحه دار کردند.
همچنین،به روند بازداشت های غیر قانونی خود ادامه داده و صدها روزنامه نگار،حقوق دان،فعال حقوق بشری و کوشنده ی سیاسی را بازداشت کردند.کیوان صمیمی عضو شورای اجرایی همبستگی از جمله ی اولین بازداشت شدگان بود و با کمال تاسف،شب گذشته به خانه ی اقای مهندس زعیم دبیر سیاسی شورای همبستگی و عضو شورای مرکزی جبهه ی ملی ایران ، ریخته و او را با خود به مکان نا معلومی بردند. عوامل نظامی و امنیتی برای تکمیل اقدامات قانون شکنانه ی خود به بازداشت کوشندگان سیاسی می پردازند تا با ایجاد رعب و وحشت مانع از بیان نظرات مخالف با تقلب انتخاباتی و تحمیل اراده ی غیر قانونی خود بر شهروندان شوند.
هم میهنان اگاه! به راستی این چه قانونی است که به رهبر جمهوری اسلامی و نیرو های نظامی و انتظامی تحت امر ، اجازه داده است تا به صورت همه جانبه هر اقدامی که لازم می دانند را انجام داده و حتا پیش از اظهار نظر شورای نگهبان خودشان ،انتخابات کذایی را تایید کنند اما شهروندان عادی حق اظهار نظر را نیز نداشته باشند؟اگر چنین اعمالی خودکامگی و اعمال دیکتاتوری و کودتا نیست پس چیست؟
به راستی چه کسی باید از رهبر و نیرو های تحت امر بخواهد که قانون خودشان را رعایت کند؟مگر در این مملکت هیچ قدرت دیگری جز قدرت نظامیان و رهبر وجود ندارد که از این همه خودکامگی جلو گیری کند؟این ها مردم را به حساب نیاورده و سرکوب می کنند.ایا مجلس خبرگان خودشان و مراجع دینی نباید از این ها بخواهند تا به حد اقل ها احترام بگذارند؟
هم میهنان گرامی!در راستای پشتیبانی از شما مردم به پا خاسته و به یاد جان باختگان راه ازادی و در هماهنگی با سایر نیرو های ازادی خواه، روز سه شنبه را روز اعتصاب عمومی و سه روز اخر هفته را عزای عمومی اعلام می کنیم. از همه ی هم میهنان گرامی در درون و بیرون از مرز ها دعوت می کنیم تا با همبستگی خود راه رسیدن به ازادی و دموکراسی را هموار سازند.
از سندیکاهای کارگری،تشکل های دانشجویی و دانشگاهی،تشکل های فرهنگی،تشکل های مربوط به زنان،اتحادیه های صنفی و تولیدی ،بازاریان محترم و کارمندان و کارکنان دولتی دعوت می کنیم تا در این حرکت تاریخی ومهم، مشارکت همه جانبه و تشکیلاتی داشته باشند.
از هم میهنان برون مرز می خواهیم با به راه انداختن تظاهرات گسترده در این روز ها به ویژه هماهنگ با روز های پایانی این هفته ،جهانیان را از انچه در میهن اتفاق می افتد اگاه کرده و دولت ها را دعوت کنند تا با قطع روابط مالی و دیپلماتیک ،عملا به رژیم نشان بدهند که مشروعیت نداشته و حاضر نیستند او را به رسمیت بشناسند.

دبیرخانه ی همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران/۳۱ خرداد/۱۳۸۸/خورشیدی