بناب گزارشات رسیده؛ اعتراضات شبانه مردم تهران در نواحی و مناطق مختلف ادامه یافت و مردم در آستانه چهلمین روز شهدای راه آزادی مردم ایران فریادها را رساتر سر می دهند. گزارشات حاکی است که مردم تهران در مناطق مختلف بر بام منازل خود قرار گرفتند و بانگ الله اکبر و شعار مرگ بر دیکتاتور را سر دادند.
امشب مردم تهران در مناطقی مانند جنت آباد ، صادقيه ،‌تهران پارس ،‌سيد خندان ،‌اختياريه ،‌آزادي ،‌پونك ،‌مير داماد ،‌شمس آباد ،‌حكيميه ،اكباتان ، از ساعت 22:00 تا 22:30 بر پشت بام ها ی خود حاضر شدند و با شعارهای خود لرزه بر اندام استبداد افکندند.
در پونك و سيد خندان و تهران پارس مردم الله اكبر و شعار مرگ بر ديكتاتور را فرياد مي زدند .
شدت اعتراضات در صادقيه ،‌مير داماد و سيدخندان بيشتر از ديگر مناطق تهران بود.
نیروهای سرکوبگر بسیج و سپاه پاسداران مایوس و سرخورده شاهد اعتراضات مردم بودند و قدرت هر عملی از آنها سلب شده بود.
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
6 مرداد 1388 برابر با 28 ژولای 2009