اعلامیه جهانی حقوق بشر ، میثاقی انسانی و جهانشمول است که از حقوق انسان محق ، خودمختار و دارای اراده و اندیشه ای خودبنیاد سرچشمه می گیرد و بازتاب اعتلای اخلاق انسانی است که ارزشهای جهانی را فارغ از عقیده ، دین ، مذهب ، مرز و نژاد پاس می دارد و پرستاری می کند . ایران نیز هرچند از امضا کنندگان کنوانسیون بین المللی حقوق بشر است ، اما در نقض آن با کشورهای خود کامه ای در سطح سودان و کره شمالی رقابتی تنگاتنگ دارد . اما این مساله موجب وهن ملت بزرگ ایران است چراکه فرهنگ و تمدن دیرپا و شکوفای ایرانی زادگاه نخستین اعلامیه حقوق بشر در جهان می باشد و رسالتی برای پاسداشت و نگاهبانی از آن و حقوق پایمال شده افراد را بر دوش همه ایرانیان می نهد .

یکی از آسیب پذیرترین گروه های اجتماعی از چشم انداز حقوق بشری ، و جریانی که
در نیم قرن اخیر ایران ، همواره از گزند تمامیت خواهی برقدرت نشستگان ، آرامش و
امنیتی مناسب را تجربه نکرده است دانشگاه و دانشجو به معنای اعم آن می باشد .
دانشجو از سویی در برهه ای از زندگانی بسر می برد که آرمانگر است و بی مماشات
پی جوی حقوق صنفی و اجتماعی خود و ملتش می باشد ، از دیگر سوی بدلیل آنکه در
حلقه تنگ مادی گرایانه وارد نشده ، محافظه کار نگشته و در منظومه قدرت سیاسی
اعتبارش در حق گویی و بی طرفی است و چون در مطالباتش پی جوی دستیابی به قدرت
سیاسی نیست ، هرگز حقیقت را قربانی مصلحت نگری اجتماعی و سیاسی خویش نمی سازد و
بی محابا بر سر ارباب قدرت بانگ حق طلبی را بلند می دارد ، و به این دلیل که
پشتیبانی جدی در ساختار قدرت ندارد همواره هزینه های بسیاری را به جان خریده
است .

 

تاریخ جنبش دانشجویی ایران از بدو تاسیس دانشگاه تا به امروز بیانگر آن است که
در برهه های سکوت سنگین استبداد و خفقان ، این دانشجویان بوده اند که آذرخش وار
به دامان شب ستم و خودکامگی درآویختند و با جان خویش فروغ و گرما به جامعه
بخشیده اند . هنوز ایستادگی های بانوی شعر پارسی ، فریادهای حقطلبانه پروانه
دانشجویی و جوشش سه قطره خون اهورایی از آزردگی یادها نکاسته که انقلاب مخوف
فرهنگی خیل عظیمی از دانشجویان را از حق تحصیل باز می دارد و هجوم همه جانبه به
دانشجو و دانشگاه چنان در دستور کار قرار می گیرد که حوادثی چون کوی دانشگاه و
به بند کشیدن آنان بارها و بارها بی محابا از سوی تنگ نظران و قدرتمداران برای
فرو بردن کلام حق دانشجو تکرار می گردد و شهیدانی بر شهدای آزادی خواهی و حق
طلبان دانشجویی افزون می گردد ، گویی این سلسله خونین و این به بند کشیدن مرغ
خوش الحان آزادی و آزادیخواهی را پایانی نیست . این رویدادهای تلخ و ناگوار ،
این به بند کشیدن دانشجویان و یاران دبستانی ، این محرومیتهای پی در پی از
تحصیل و نادیده گرفتن حقوق بدیهی صنفی و اجتماعی ، ما فعالان دانشجویی و حقوق
بشر را بر آن می دارد تا رسالتی را که همواره بر دوش داشته ایم را بصورت جدی پی
گرفته و تا حصول نتیجه دست از فعالیت باز نداریم . بنابراین بی آنکه بر معرفی
این نهاد یا اعلام موجودیت آن اصرار ورزیم بی مقدمه و در اولین گام گزارش نقض
حقوق بشر در عرصه دانشجویی را در دستور کار قرار داده ، و پی جویی های مکرر خود
را برای آزادی دانشجویان در بند و بازگشتن محرومان از تحصیل به دانشگاه ادامه
خواهیم داد .

 

 

دانشجویان زندانی

1 - کاظم رضایی ، سجاد بهنام ، احسان هاشمی و بیست دانشجوی دیگر دانشگاه شیراز
در روز سیزده آبان در حمله نیروهای لباس شخصی و گارد ویژه به داخل دانشگاه
بازداشت شدند .

 

2- علی اسداللهی دانشجوی دانشگاه علم و صنعت در روز سیزدهم آبان ماه بازداشت
وبه زندان منتقل گردید.

 

3- علی مشمولی از اعضای شورای عمومی انجمن اسلامی صنعتی اصفهان توسط نیروهای
امنیتی بازداشت و همچنان در زندان بسر می برد .

 

4- علی بیکس دانشجوی رشته جغرافی دانشگاه باکو از روز بیست و سوم خرداد همچنان
در زندان اوین بسر می برد .

 

5- سعید نورمحمدی و احسان حسین خانی از جمله دانشجویان بازداشت شده در مراسم
دعای کمیل همچنان تحت بازداشت قرار دارند .

 

6- افتخار بزرگیان دانشجوی دانشگاه فردوسی بیش از دو ماه است که هنوز در زندان
بسر می برد

 

7- علی پرویز و سهیل محمدی ، دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر ، در تاریخ 12/8 و
پس از یورش نیروهای امنیتی به منازل آنان بازداشت و به زندان منتقل شدند همچنین
وسایل شخصی آنان پس از بازرسی منزلشان ضبط گردید .

 

عباس حکیم زاده عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که نیمی ازعمر دولت مهرورز را
در بند سپری کرده است..

 

میثم احمدی دانشجوی دانشگاه شریف رشته معماری که در 13 آبان بازداشت شده و پس
از استعلام از دانشگاه اسم وی به عنوان محروم از تحصیل از طرف اموزش اعلام شده

 

10 – پیمان عارف ، ضیا نبوی و مجید دری ، دانشجویان ستاره دار و محروم از تحصیل
ماه هاست که در زندان اوین تحت بازداشت قرار دارند .

 

11 – سلمان سیما ، دانشجوی دانشگاه آزاد در تاریخ 13/8 توسط نهادهای امنیتی
بازداشت و به زندان منتقل گردید .

 

12 – حامد روحی نژاد ، دانشجوی دانشگاه بهشتی از تاریخ 14 اردیبهشت تحت بازداشت
می باشد

 

13 – شبنم مدد زاده و روناک صفارزاده دانشجویانی که ماههاست به دلایل واهی در
زندان به سر می برند .

 

14 رها ثابت دانشجوی ،هاله روحی و ساسان تقوی از دانشجویانی که بر اساسبرنامه
یونیسف و با نظارت این سازمان مشغول سواد آموزی در مناطق محروم شیراز بودند در
سال86 بازداشت و به 4 سال زندان محکوم شدند.

15- محمد صادقی،نفیسهزارعی کهن و حسن اسدی زید آبادی از اعضای سازمان ادوار که
از شبل قبا 13آبان بازداشت شده و خبری از آنها در دست نیست.

و بسیاری ازدانشجویان بی نام و با نشانی که اطلاعاتی از آنها ندارین ام در
بازداشت به سر میبرند و هر روز بر تعداد آنها افزوده میشود