هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه ٣ تير ۱٣٨٨ - ۲۴ ژوئن ۲۰۰۹
اخبار روز: هیات سیاسی - اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) روز چهارشنبه نامه ای را خطاب به باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا منتشر کرد:
آقای باراک اوباما!
مردم امریکا روز چهارم جولای سالگرد صدور بیانیه استقلال امریکا از بریتانیای کبیر را جشن می گیرند. ما مایلیم این مناسبت بزرگ را به شما و به مردم امریکا تبریک بگوئیم و خود را در شادی شما سهیم بدانیم.
ما مدتی پیش از اقدام دولت شما به دعوت از مقامات ایران برای شرکت در جشن‏های روز استقلال و واکنش وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی مبنی بر بررسی دعوت شما اطلاع یافتیم. این ابتکار دولت شما و اقدامات و اظهارات متعدد شما که متوجه کاستن از تنش‏های سی ساله بین دو کشور ایران و امریکا، گشودن باب مذاکره و حل و فصل مسائل فیمابین از این طریق بوده‏اند، نمی تواند مورد تأئید نیروهای صلح دوست چه در ایران و چه در امریکا قرار نگیرد. موضع پایدار ما برای حل تمامی مسائل بین دو کشور، تشویق به تقرب‏جوئی، توسل به گفتگو و پرهیز از خشونت و تهدید به خشونت بوده است.
با این حال رویدادهای پس از برگزاری دهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران که شما همراه با جهانیان با نگرانی ناظر آنها هستید، ما را بر آن داشت تا از این طریق بر انتظاری که در این شرائط از شما هست، تأکید کنیم.

آقای رئیس جمهور!
در این روزها جهان شاهد اعتراضات مکرر مردم ایران که خواست قانونی و مقدماتی خود برای کنترل رأیشان را پی می گیرند، بوده است. جهان هم چنین شاهد آن بوده است که چگونه رهبر نظام در همدستی با کسانی که عملشان مورد تردید و اعتراض است، در صدد تحمیل خفقان بر مردم بر آمده و آنان را سرکوب می‏کند.
مادام که حکام کنونی در جمهوری اسلامی مردم را سرکوب می‏کنند و برای رفع تردیدها نسبت به نتایج اعلام شده انتخابات به اقدام اعتماد برانگیزی دست نمی‏زنند، این برداشت تلخ فعلی که مقامات مذکور علیه رأی و خواست مردم دست به کودتا زده اند، پابرجا خواهد ماند. همزمانی دعوت دولت شما از مقامات ایران برای حضور در جشن‏های روز استقلال، در این شرائط می‏تواند به برداشتی یکجانبه به نفع زمامداران فعلی، علیه مردم و حتی علیه سیاست تنش زدائی از مناسبات دو کشور بیانجامد.
از این روی، جدا از این انتظار عمومی که وضع حقوق بشر مبنای پایداری در مناسبات بین کشورها باشد، انتظار خاص در این لحظه از شما این است که مانع از برداشت یکجانبه پیش‏گفته شده و بر حمایت دولتتان از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران و از آزادی که در بیانیه استقلال مکرراً همدوش استقلال از آن تجلیل شده است، تأکید ورزید.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
۲۴ ژوئن ۲۰۰۹