يكشنبه9 فروردین 1388

تغییر برای برابری: ده نفر از بازداشت شدگان 6 فروردین با قرار کفالت آزاد شدند. با وجود صدور قرار کفالت برای هر دوازده نفرآنها کفالت خدیجه مقدم و محبوبه کرمی پذیرفته نشد و این دو عضو کمپین همچنان در زندان اوین بازداشت هستند.

 

امروز صبح پس از مراجعه مجدد خانواده ها و تاکید آنها بر گفته آقایان بازپرس متین راسخ و حیدری فرد بر معرفی کفیل و صدورقرار آزادی، بازهم هرگونه رسیدگی را به 16 فروردین موکول کردند اما سرانجام با پی گیری مصرانه خانواده ها ظهر امروز با پذیرش کفیل موافقت شد. البته بی آنکه دلیلی ذکر شود از قبول کفیل خدیجه مقدم و محبوبه کرمی سر باز زدند. نسرین ستوده به همراه دکتر خسروشاهی همسر خدیجه مقدم و همچنین برادر محبوبه کرمی مجددا به دادیاری مراجعه کردند اما دادیارها هیچ کدام دردادگاه نبودند و قرارشد برای پی گیری وضعیت موکلانشان فردا مراجعه کنند. آقای پوربابایی نیز وکالت محبوبه کرمی را پذیرفته است.

بعد از ظهر امروزنیز لیلا نظری، دلارام علی، فرخنده احتسابیان، شهلا فروزانفر، ثریا یوسفی،بهارا بهروان از زندان اوین آزاد شدند.

آرش نصیری اقبالی، امیر رشیدی، محمد شوراب نیز در حالی که خانواده هایشان از ساعت 4 بعد از ظهر انتظارشان را می کشیدند حدود ساعت 9 شب از زندان قزل حصار آزاد شدند. علی عبدی نیز شب قبل آزاد شده بود.

آنها باید روز یک شنبه 16 فروردین برای بازپرسی در دادگاه حاضر شوند.

این 12 فعال جنبش زنان روز پنج شنبه ششم فرودین ماه در حالی که تصمیم داشتند به دیدار نوروزی با خانواده های برخی از زندانیان بروند در خیابان سهروردی تهران دستگیر و به زندان منتقل شده بودند.