در پاسخ به 4 کمپیني که براه انداخنه شد اتحادیه اروپا به اینجانب پاسخي رسمی و کتبی داده است که در سند زير خدمتتان ارائه میشود
ما از اين پاسخ سپاسگزاریم . اتحادیه اروپا در روز هزاران نامه دریافت ميکند و پاسخ آنها به درخواستهاي ما از ارزش و اهمیت ویژه ای برخورداراست
با سپاس از همه یارانی که در داخل و خارج از ایران با این کمپينها همراه بودند
با آرزوی آزادی همه پیامبران آزادی در بند
برای ملاحظه ی پاسخ ها که به انگلیسی نوشته شده اینجا کلیک نمائید