بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" صبح امروز 4 زندانی دیگر که از زندان قزل حصار به زندان گوهردشت کرج منتقل شده بودند اعدام شدند.
روز دوشنبه 28 شهریورماه 4 زندانی که روز گذشته از واحد 2 زندان قزل حصار به سلولهای انفرادی بند 1 زندان گوهردشت کرج منتقل شده بودند در زندان گوهردشت کرج به دار آویخته شدند.اسامی زندانیان که امروز اعدام شدند به قرار زیر می باشد:
1- عبدالرحمن محمد فرزند حبیب الله 2- رستم دیداری 3- آیت کاظمی فرزند قربانعلی 4- شمس الله اقبال پور
روز یکشنبه 27 شهریور ماه سری سوم زندانیان که تعداد آنها 10 نفر بود از واحد 2 زندان قزل حصار به سلولهای انفرادی بند1 زندان گوهردشت کرج منتقل شدند.4 نفر از آنها صبح امروز اعدام شدند ولی 6 نفر از آنها را شب گذشته به نقطۀ نامعلوم دیگری برای اجرای حکم اعدام منتقل کردند.
از روز پنجشنبه 24 شهریور ماه تاکنون 37 زندانی از سالنهای 1 الی 8 واحد 2 زندان قزل حصار جهت اجرای حکم ضدبشری و قرون وسطایی اعدام به سلولهای انفرادی زندان اوین و زندان گوهردشت کرج منتقل شدند.11 نفر از آنها طی دیروز و امروز در زندان گوهردشت کرج اعدام شدند.
10 زندانی که روز گذشته از زندان قزل حصار جهت اجرای حکم اعدام خارج نمودند.اسامی 4 نفر از آنها به ترتیب زیر می باشد:
1- داودی محمدی 40 ساله ،4 سال در زندان بسر می برد
2- اسماعیل موسوی 22 ساله 3 سال در زندان بسر می برد
3- حسین سرلک 27 ساله 3 سال در زندان بسر می برد
4-علی محمدی 30 ساله 4 سال در زندان بسر می برد
تعدادی از اعدام شدگان دیروز و امروز از شهروندان افغانی می باشند که از حداقل حقوق اولیۀ خود محروم بودند.
در طی روزهای یکشنبه و دوشنبه حداقل 37 نفر فقط از زندانیان زندان قزل حصار اعدام شدند.ولی قوۀ قضاییۀ رژیم ولی فقیه علی خامنه ای از اعلام خبر اعدام ها خوداری می کند.اعدام های مخفیانه و گروهی دیروز و امروز حاکی از آن است که ابعاد اعدام ها در زندانهای ولی فقیه بسیار گسترده تر از آن است که از طریق رسانه های دولتی اعلام می گردد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،اعدام های گروهی و مخفیانه 2 روز گذشته زندانیان در زندان قزل حصار را محکوم می کند و از دبیر کل ،کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار دخالت برای متوقف کردن جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای در ایران است.
فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
28 شهریور 1390 برابر با 19 سپتامبر 2011
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل