چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۰
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: کمیته همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران، که شبکه ای وسیع از فعالان مدنی ایران است و تعدادی از موسسانش در زندان رجایی شهر در حال اعتصاب غذا به سر می برند، در پیامی از زندانیان سیاسی اعتصابی در زندان رجایی شهر خواستار پایان دادن به اعتصاب غذا شده است. بخش برون مرزی همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در پیام خود به زندانیان سیاسی رجایی شهر می نویسد: شما اسطوره های مقاومت و دفاع از حقوق مردم  با اعتصابات متوالی توانسته اید پیام مقاومت وایستادگی خود را در مقابل ظلم بیحد این نظام بی پایه به مردم کشور ما برسانید و مطمئن باشید که حمایت و همبستگی تمامی مردم ایران را با خود دارید.
 
متن این پیام درخواستی از زندانیان سیاسی اعتصابی به شرح زیر است.
 
مبارزان آزادیخواه اعتصابی در زندانهای جمهوری اسلامی
همبستگی مردم سراسر کشور ما با اعتصاب غذای شما قهرمانان راه آزادی محرز و مسلم است. مردمان رنجدیده سرزمین ما تمام فداکاریهای شما را در برابر رژیم مستبد جمهوری اسلامی ارج مینهند و بخوبی آگاهند که شما عزیزان در چه راه سختی قدم گذاشته اید. شما فداکاران بدلیل دفاع از حقوق حقه مردم به بند کشیده شده اید و سالهای عمر خود را در زندان نظامی که مدعی عدل الهی است سپری میکنید. تحمل شرایط زندانهای جمهوری اسلامی به قید رحمت الهی آنقدر سخت و جان کاه است که در طولانی مدت هر زندانی را دچار عارضه های شدید جسمی و روحی می نماید. شما اسطوره های مقاومت و دفاع از حقوق مردم  با اعتصابات متوالی توانسته اید پیام مقاومت وایستادگی خود را در مقابل ظلم بیحد این نظام بی پایه به مردم کشور ما برسانید و مطمئن باشید که حمایت و همبستگی تمامی مردم ایران را با خود دارید.
عزیزان، اعتصاب غذای شما اقدامی بزرگ و برحق است اما تداوم اعتصاب غذا در مقابل کسانی که حقوق انسانها را برسمیت نمی شناسند اقدامی پر خطر برای جسم و روح بلند تان است، برای جلوگیری از خطراتی که جان شما را تهدید میکند از شما مقاومتگران کشورمان در خواست میکنیم به اعتصاب غذای خود پایان دهید.
شما بانیان همبستگی و اتحاد مردم  کشور، آقایان حشمت الله طبرزدی، کیوان صمیمی، منصور اسانلو، عیسی سحرخیز، رسول بداقی، جعفر اقدامی، رضا رفیعی، مجید توکلی، بهروز جاوید تهرانی، رضا شریفی بوکانی، علی عجمی، مهدی محمودیان، خالد هردانی و همه مبارزان فداکارمطمئن باشید دیری نخواهد پایید که با همبستگی و اتحاد گسترده تمام مردم کشورمان با شما و تمام مبارزان دیگر کاخ نظام ظلم و ستم  فرو خواهد پاشید و خورشید دموکراسی و آزادی طلوع خواهد کرد.
کمیته همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران - بخش برون مرزی
 
Close Print