طبق آخرین اخبار واصله روز پنج شنبه ی گذشته نامه ای محرمانه از تهران به دادگاه انقلاب سنندج رسیده است و در آن مسئولین دادگاه را به دلیل به تعویق انداختن اجرای احکام اعدام فعالین زندان سنندج, سرزنش کرده و خواسته شده در اسرع وقت این احکام به مرحله اجرا درآید. در همین ارتباط دادگاه, وکیل یکی از فعالان محکوم به اعدام زندان سنندج به نام احسان فتاحیان را جهت حضور در جلسه ی اجرای حکم مطلع ساخته و به وی گفته شده روز 4 شنبه 20 آبان ماه (11 اکتبر 2009) حکم اعدام احسان در زندان سنندج اجرا میشود و پس از او, سایر فعالین محکوم به اعدام کورد, یکی پس از دیگری به دار آویخته خواهند شد.

در اینجا ما به عنوان اتحادیه خانواده فعالین دربند کورد این موضع دشمنانه ی قوه ی قضاییه را شدیدا محوم میکنیم و صریحا اعلام میکنیم : در صورت عملی شدن چنین توطئه ی پلیدی ما و سایر سازمان ها با برگزاری نارضایتی بی نظیری در خیابان ها دولت کودتا را تا حد براندازی خواهیم برد.

کوردها در مراحل مختلف تاریخی نشان داده اند که چگونه تا آخر در مقابل ظلم و زورگویی قدرت کورد ستیز, مقابله میکنند و برای دفاع روا از چیزی دریغ نخواهند کرد. احسان و احسان ها فرزندان این خلق اند و کشتن احسان را قتل عام 20 ملیون کورد داخل مرزهای ایران میدانیم و بدون شک به همه نحو اقدام به دفاع از فرزندان بندشده مان در زندان ها خواهیم کرد.

در اینجا زا تمامی سازمان های داخلی و بین المللی حقوق بشر و مدنی و سیاسی تقاضا میکنیم تا با اختیار موضع مناسب در مقابل این توطئه ی پلید ایستادگی کنند.

در پایان خطاب به قوه ی قضاییه ی تابع دولت کودتا میگوییم : به خوبی میدانید که اگر کورد به مبارزه علیه دولت کودتا برخیزد, تا براندازی دولت اجنبی ساخته از پای نخواهد نشست. با این حرکت ناشیانه کوردها را خشمگین نکنید.

http://zananeazarmehr.blogsky.com/
http://zananeazarmehr.blogsky.com/pages/13nafar/

اعتصاب غذای احسان فتاحیان

بنا به آخرین خبری که از زندان مرکزی شهر سنندج به کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی رسیده، احسان فتاحیان زندانی سیاسی محکوم به اعدام کُرد، در اعتراض به دستور اجرای حکم اعدام وی، از عصر امروز یکشنبه 17 آبانماه دست به اعتصاب غذا زده است.

شایان ذکر است احسان فتاحیان هم اکنون در بند دو زندان مرکزی شهر سنندج زندانی میباشد. در اعتراض به دستور اجرای حکم اعدام احسان، جمعی از زندانیان سیاسی و مدنی شهر سنندج به نامهای عدنان حسن پور، انور حسین پناهی، ارسلان اولیایی، حبیب الله لطیفی، لطف الله لطف الله پور، و جمعی دیگر اعلام کردند، که در صورت اجرای حکم اعدام احسان فتاحیان تا پای جان دست به اعتصاب غذا خواهند زد.