فیلمی در باره منصور اسانلو بزبان انگلیسی در Youtube. برای دیدن این فیلم اینجا کلیک کنید