گزارش روزنامه سه سام از گردهمائی هم میهنان ایرانی و خارجی برای اعتراض به قتل نویسندگان و خبرنگاران توسط جمهوری اسلامی و فقدان آزادی مطبوعات و رسانه ها در ایران

sesam1

 

sesam2