بنابه گزارشات رسیده از تهران، صدای اعتراضات شبانۀ مردم تهران همانند شبهای گذشته بصورت گسترده از نقاط مختلف شنیده می شود
مردم تهران امشب از ساعت 22:00 بر بام خانه های خود حاضر شدند و به اعتراضات شبانۀ خود ادامه دادند.آنها بصورت خانوادگی و همراه با کودکان خود بر بام منازل خود حاضر شدند و بصورت گسترده ندای الله اکبر و شعار مرگ بر دیکتاتور را سر دادند. ندای الله اکبر و شعار مرگ بر دیکتاتور که بصورت شبانه در همۀ محلات تهران سر داده می شود. اما شدت اعتراضات در مناطق جنوبی تهران بیشتر از جاهای دیگر می باشد.شعارها نیروهای سرکوبگر را حراسناک و کلافه کرده است و علیرغم بکار بردن همۀ شیوه های وحشیانه تا به حال موفق به خاموش کردن آن نشده اند.مستبدین حاکم با ظاهری فریبکارانه و با سوءاستفاده از مذهب سعی داشت که به اعمال ضد بشری خود مشروعیت بدهند. ولی درک وفهم مردم ایران فراتر از آن است و با سر دادن این شعارها مستبدین حاکم را ضد هر دین و آیین و هر قوم و مذهب ایران و ایرانی میدانند و آنها را از این بابت خلع سلاح کرده اند.
اگر چه امشب 12 تير ماه جمعه و روز تعطيل بود و انتظار مي رود مردم در روزهاي تعطيل بيرون از خانه باشند اما بيشتر مردم در اين ساعات خود را به خانه مي رسانند تا بر بام خانه هايشان اعتراض خود را نشان دهند .عده اي هم سوار بر وسايل نقليه خود در خيابان ها شعار اعتراضي خود را سر مي دهند.اعتراضات شبانه تا حوالی ساعت 23:00 ادامه داشت.

از طرفی دیگر برای مقابله با اعتراضات شبانۀ مردم تعداد زیادی از نیروهای گارد ویژه،لباس شخصیها درپایگاههای بسیج و مساجد محله مسقر شده اند. آنها برای خاموش کردن صدای اعتراضات شبانۀ مردم به هر اقدامی متوصل می شوند، از جمله یورش به منازل،ضرب وشتم ، دستگیری و تخریب اموال مردم و موارد متعدد دیگردست زده اند ولی تا به حال نه تنها خاموش نشده است بلکه بر شدت آن افزوده شده است و نواحی بشتری به آن پیوسته اند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، از اعتراضات شبانۀ مردم که با خطرات زیادی مواجه هستند و برای رسیدن به آزادی و دمکراسی در ایران حاضرند هر بهائی را بپردازند حمایت می کند و از جامعۀ جهانی خواستار حمایت و پشتیبانی از مردم بیدفاع ایران است.
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
13 تیر 1388 برابر با 4 ژولای 2009