آقای مراد آرتین نماینده حزب چپ در پارلمان سوئد از خانم آنا لیند وزیر امورخارحه وقت سوئد در باره اقدامات سوئد برای پیشگیری از نقض حقوق بشر در ایران سئوال نمودند. تصویر سئوال ایشان و ترجمه فارسی آن را در زیر ملاحظه می نمائید

analind

analind f