۱۲ نوامبر ۲۰۰۹
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) به شدت اعدام احسان فتاحیان را محکوم می کنند و از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهند که هر چه سریعتر اجرای مجازات اعدام در ایران را متوقف کنند.
با توجه به اطلاعات به دست آمده، آقای احسان فتاحیان، فعال کرد، روز گذشته ۱۱ نوامبر در زندان سنندج اعدام شد. دستگیری و بازداشت او بین آوریل و اوت ۲۰۰۸ انجام شد و محاکمه او بدون حضور وکیل برگزار گردید. به علاوه، وی در زمان بازداشت مورد بدرفتاری قرار گرفته است. حکم بدوی ۱۰ سال حبس او توأم با تبعید، در دادگاه تجدیدنظر به بهانه واهی "محاربه" و به جرم عضویت داشتن در حزب کومله به حکم اعدام تبدیل شد.
دو نفر دیگر به نام های حبیب الله لطیفی، و شرکو معارفی، که به ترتیب در اکتبر ۲۰۰۷ و اکتبر ۲۰۰۸ دستگیر شده اند نیز در نوبت مرگ نشسته اند. گفته می شود که این دو نیز با احزاب کردستان ارتباط دارند.
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران مراتب نگرانی شدید خود را نسبت به روند محاکمه آقای فتاحیان، بدرفتاری های مکرر در قبال وی و در نهایت اعدام وی اعلام می دارند و از دولتمردان ایرانی می خواهند که جسد او را به خانواده اش تحویل دهند و همچنین اعدام آقایان لطیفی و معارفی را متوقف کنند. این دو سازمان خواستار توقف اجرای اعدام و در نهایت لغو کامل آن در ایران هستند.
جمهوری اسلامی در حال حاضر از نظر تعداد اعدام در جهان جایگاه دوم را به خود اختصاص داده. از سال ۲۰۰۵ تعداد اعدام ها در ایران افزایش یافته: در همان سال تعداد ۹۴ نفر و در سال ۲۰۰۸ تعداد ۳۴۶ نفر اعدام شده اند. مجازات بسیاری از جرم ها به اعدام منتهی می شود که از این میان می توان به "محاربه" (دشمنی با خدا) اشاره کرد که گاهی به عنوان بهانه برای اجرای خواسته های سیاسی دولتمردان جمهوری اسلامی، به ویژه در قبال کسانی که به گروه های اقلیت تعلق دارند، مورد استفاده قرار می گیرد.
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران نگرانی شدید خود را نه تنها در مورد تعداد روزافزون اعدام ها بلکه بخاطر استمرار در اعدام نوجوانان اعلام می دارند. مجازات مرگ در ایران در حقیقت سیاستی است که دولت از آن برای ارعاب و ایجاد وحشت استفاده می کند.