کمیته حمایت از اعتصاب غذای سراسری زندانیان سیاسی و مدنی کرد
در نخستين روزهای شهريور ماه حركتی خودجوش و پرخروش از سوی گروهی از زندانيان سياسی و مدنی ‌كُرد در اعتراض به وضعيت وخيم حقوق بشر در كردستان و روند دستگيری‌ها و شكنجه‌ی فعالان سياسی و مدنی و همچنين صدور احكام اعدام برای تعدادی از اين فعالان شكل گرفت و طی آن ده‌ها تن از زندانيان كُرد در اقدامی هماهنگ با مطرح ساختن خواسته‌های خود در قالب اطلاعيه‌ای، اعتصاب غذای نامحدودی را آغاز نمودند و اكنون بيش از يك ماه است كه اين افراد در اعتصاب به سر برده و در طول اين مدت شماری ديگر از زندانيان كُرد در شهرهای مختلف نيز به اين حركت جمعی و اعتراضی پيوسته‌اند.
زندانيان در اطلاعيه‌ای كه به اين مناسبت منتشر كرده‌اند خواهان: "اعتراف حاكميت به هويت سياسی و مدنی ايشان و در پيش گرفتن رفتاری شرافتمندانه با آنان"، "توقف در صدور و اجرای احكام اعدام زندانيان سياسی و مدنی و لغو تمامی‌ اين احكام"، "پايان دادن به شكنجه و رفتار غيرانسانی و تبعيض آميز با زندانيان بر اساس مليت و مذهب آنان"، "بهبود شرايط زندان و ممانعت از تبعيد زندانيان"، "نظارت نهادهای حقوق بشری داخلی و بين المللی بر زندا‌ن‌های ‌ايران"، "انجام اصلاحات اساسی در دستگاه قضايی ايران بر مبنای اصول حقوق بشری" شده‌اند.

اكنون در حالی 30‌مين روز اعتصاب غذای سراسری زندانيان سياسی و مدنی كُرد در زندان‌های ‌اروميه، سنندج، تهران، سقز، مريوان و ماكو را پشت سر می‌گذاريم كه نه تنها خواست‌های به حق و قانونی آنان در ‌به رسميت شناختن هويت سياسی و حقوق انسانی خويش مورد توجه مقامات مسئول قرار نگرفته است، بلكه تعدادی از اين افراد به دليل اقدام به اعتصاب و اصرار بر ادامه‌‌‌ی آن به سلول‌های ‌انفرادی‌ منتقل شده‌ و در شرايط وخيمی به لحاظ جسمی به‌ سر می‌برند و خطر جدی جان آن‌ها را تهديد می‌كند.

از سوی ديگر فضای ‌امنيتی و خفقان‌ آميز حاكم بر كشور كه در عبور از مناطق كردنشين به اوج خود می‌رسد گسترده‌تر شده و تجاوز به حقوق شهروندی و سركوب فعالان سياسی، اجتماعی و حقوق بشری در سراسر ايران و به ويژه كردستان فزونی يافته است. همچنين دستگيری‌ها‌ و بازداشت‌های خودسرانه و صدور احكام سنگين زندان و حتی اعدام برای فعالان كُرد و ايرانی به روال هر روزه نهادهای امنيتی و محاكم قضايی تبديل شده است و هيچ صدای اعتراضی و منتقدی از سوی حاكميت تحمل نمی‌گردد.
در اين زمان است كه ده‌ها تن از زندانيان سياسی و مدنی كُرد با مايه گذاشتن از جان خويش اعتصاب غذا را به عنوان راه‌كاری در اعتراض به شرايط موجود زندان و جامعه به كار بسته‌ و از پشت ديوارهای زندان خطاب به وجدان‌های بيدار فرياد دادخواهی خويش را صلا می‌دهند و اگر چه مسئولان ذی‌صلاح تا كنون وقعی بر مطالبات ايشان ننهاده‌اند و گروه‌هايی‌ نيز از ميان هم‌ميهنان ايرانی كه ادعای مبارزه برای دمكراسی و حقوق بشر را دارند با سكوت خويش گويی در گرداب هم‌آهنگی خسران بار با اين‌گونه رفتارها قرار گرفته‌اند، اما اين حركت مستقل و خودجوش توانست پژواكی گسترده در ميان ملت كُرد يابد و در عرصه‌ی جهانی نيز مورد توجه قرار گيرد.

ما جمعی از فعالان سياسی، اجتماعی و فرهنگی كرمانشاه با اعلام پشتيبانی از اعتصاب كنندگان بر مطالبات 6 گانه‌ی اين زندانيان پای می‌فشاريم و ضمن درخواست از مقامات مسئول در سازمان زندان‌ها و دستگاه قضايی در رسيدگی به خواست‌های اعتصاب كنندگان، مسئوليت هر گونه صدمه‌ی جسمی و روحی ناشی از اين اعتصاب غذا را متوجه آنان می‌دانيم و تقاضامنديم تا مسئولان ذی‌صلاح بدون هر قيد و شرطی نسبت به مورد توجه قرار دادن خواسته‌های اين زندانيان اقدام فوری نمايند.
همچنين ضمن ستودن هم‌آهنگی و مقاومت زندانيان اعتصاب كننده و اعلام دوباره پشتبانی و همراهی خود با اين حركت مدنی، به دليل آن‌كه ادمه‌ی اين اعتصاب غذا می‌تواند سلامتی اين افراد را در معرض خطر جدی قرار دهد از آن‌ها می‌خواهيم جهت حفظ جان ارزشمند خويش، ضمن تأكيد بر خواسته‌های قانونی‌شان به اعتصاب غذا پايان داده و روش‌های كم‌خطرتر ديگری را در پی‌گيری مطالبات بر حق خويش به كار گيرند.

امضاء كنندگان:
آرش آذرپيك / آژوان رازيانی / آيت سعيدزاده / اسماعيل محمودی / افشين قادری / افشين كرميان نسب / بابك خداياری / بابك قياسی / بلال مرادويسی / بهاره علوی / بهروز علوی / پارسا كرمانجيان / تحسين رضايی / جمشيد آيين دار / چنگيز اقبالی / حميدرضا صمدی / حميدرضا مسيبيان / خسرو زمانی / رسول خلفی / زهرا قادرپناه / ژيلا گل عنبر / سهراب كريمی / شاپور سليمی / شاهو نادری / شفق رحمانی / شمسه مراديان / شهرام صادقی / صابر مرادی / طاهر رمضانی / عادل قادری / عثمان نوری / عمار صالحی / فايق مرادپور / فردين الماسی / فرهاد حيدری گوران / فريد مصلحيان / فريدون ميراحمدی / كاوه شهبازی / كاوه قاسمی كرمانشاهی / كبری كريمی / كتايون محمودی / گلاله بهرامی / مانيا يادگاری / محدالدين امينی / محسن ياوری / محمد يعقوبی / محمود سعيدزاده / مسعود كرمی / مقدم حيدری زاده / مهدی حميدی / مهدی حيدری / نجات بهرامی / ندا رستم پور / وهاب دوستی دوكشكانی / ياور غلامی / يزدان ميرزايی

یکشنبه 7 مهرماه ۱۳۸۷ برابر با ۲8 سپتامبر ۲۰۰۸