زنده باد مبارزه

پایه دروغ و تزویر آن قدر سست و لرزان است که حاکمانش برای پنهان نگاه داشتن آن از هیچ چیزی و هیچ کسی دریغ نخواهند کرد تا جایی که در یکی دیگر از شنیع ترین تراژدی های ننگین حاکمان زر و زور، جواب معلم فداکارمان فرزاد کمانگر و اسلحه اش قلم و تخته را با طناب دار می دهند.
از محرزترین نتایج چنین اقدامات ظالمانه ای، تبدیل انسان های مبارز و بردبار به اسطوره آن ملت دانست که فقط دوام حکومت نامشروع صاحبانش را کوتاه تر خواهد کرد.
اعدام و شکنجه فعالان کرد پدیده ای تازه نیست. فرزاد کمانگر نیز بسان دیگر همراهانش با مقاومت در برابر این حکم سنگین ندای حقانیت ملتش را به تمام منادیان انسانیت اثبات خواهد کرد.
حکم صادره برای فرزاد و دیگر فرزادهای سرزمینم کردستان، نماد ظلم تاریخی است بر گردن اراده ملتی شجاع که هر بار خواسته خود را از یوغ استعمار و استثمار برهاند و برای زندگی و زنده ماندن نبرد کند، تلاش هایشان اینگونه پاسخ داده شده است.
فرزاد اولین و آخرین مبارز راه آزادی ملت رنج کشیده نخواهد بود. تأیید دوباره حکم اعدامش از سوی سران رژیم قاصد جمهوری به اصطلاح اسلامی نه تنها رعب و وحشت را در دل ملت کرد بر نمی انگیزاند بلکه بوی گنداب قدرت پرستان و کذابان تاریخ را بار دیگر به تمامی آزادیخواهان دنیا نشان خواهد داد.
گویند ماهیت پایان هر دوره ای از تاریخ را در اوج حماقت های آن دوره می توان دید، اعمال ننگین رژیم نامشروع جمهوری اسلامی نظیر صدور حکم اعدام فرزاد و همراهانش را فقط می توان در آگاهی رژیم از پایان دوره حکومت و ناتوانیش را در کنترل اوضاع کنونی دانست.
آری حکم اعدام آموزگار دلسوز و فداکارمان، فرزاد را فقط می توان در به فرجام رسیدن عمر پر از نکبت و ننگین این حکام معنی کرد چرا که می خواهند نفس های لرزان خود را با چنین اعمال منفوری از دیدگاه حقیقت جویان راه عدالت و انسانیت پنهان سازند و نیز آگاهی از توهم جاودانگی خود را با چنین احکامی تسکین دهند...
ما فعالین جنبش زنان کرد نیز به همراه دیگر فعالان جامعه کردستان این حکم ناجوانمردانه و شنیع را محکوم کرده و قسم یاد می کنیم که ادامه دهنده راه او و دیگر مبارزان کرد باشیم.
زنده باد آزادی،زنده باد مبارزه، زنده باد اسطوره مقاومت و انسانیت فرزاد کمانگر

 

بیانیه فعالین جنبش زنان کرد
22 تیر ماه 1387