گزارشگران بدون مرز خواهان آزادی صديق مينايی روزنامه نگار هفته نامه توقيف شده ئاسو است. اين روزنامه نگار در تاريخ ١٢ تير ماه به بعد از احضار به شعبه چهار بازپرسی دادگستری سنندج روانه زندان شد. تا امروز مقامات قضايی هيچ توضيحی در باره دلايل دستگيری و يا محل نگاه داری اين روزنامه نگار نداده اند.

صديق مينايی ٣٥ ساله و متاهل، عضو هيات تحريره هفته نامه ئاسو و همکار روزنامه های محلی استان کردستان بارها از سوی مقامات قضايی برای فعاليت های مطبوعاتی اش احضار و مورد بازجويی قرار گرفته است. اين روزنامه نگار در ٢٠ مرداد ماه ١٣٨٤در پی احضار به درشعبه چهار بازپرسی دادگاه انقلاب سنندج به اتهاماتی چون " اقدام عليه امنيت ملی" و " نشر اکاذيب" تفهيم اتهام ولی با قرار وثيقه ٢٠ ميليون تومان آزاد شد. صديق مينايی در شهريور ماه سال بعد در پشت درهای بسته محاکمه و به دو سال حبس تعليقی محکوم شده بود.
هفته نامه ئاسو که به دو زبان کردی و فارسی منتشر می شد در مرداد ماه ١٣٨٤ از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توقيف شد. بسياری از روزنامه نگاران اين هفته نامه تحت تعقيب قضايی قرار گرفته و يا به زندان محکوم شده اند.