روابط عمومی جبهه ی دموکراتیک ایران
با کمال تاسف و تاثر امیر حشمت ساران زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر در گذشت. این زندانی سیاسی از سال 1382 به دلیل محکومیت 12 سال از سوی دادگاه انقلاب در زندان رجایی شهر زندانی بود.امیر ساران از مبارزینی بود که اگر چه مبارزه ی مسالمت امیز مطابق با اعلامیه ی جهانی حقوق بشر را پی گیری می کرد ولی از سوی رژیم به شدت زیر فشار بود. حتا رژیم به این زندانی که از مدت ها پیش در زندان رجایی شهر دچار امراض گوناگون شده بود اجازه ی مرخصی نداد. اقای ساران در چند ماه اخیر بار ها دچار تشنج گردیده و به حال اغما فرو رفت ولی خانواده اش نتوانست عوامل امنیتی را راضی کند تا به او مرخصی استعلاجی بدهند. امنیتی ها به خوبی می دانستند که ساران در زندان خواهد مرد و عمدا به او مرخصی ندادند تا این که روز گذشته پیکر نیمه جان او را تحویل بیمارستان رجایی دادند. مسئولین بیمارستان به خانواده ی او اعلام کردند که همه ی بدن ساران را عفونت فرا گرفته و بسیار دیر او را به بیمارستان اورده اند. به راستی در زندان چه نوع دارویی به این زندانی ها تزریق می شود که دچار مرگ می شوند. مگر حکم ساران مرگ بود که مسئولین سازمان زندان ها جسد او را به خانواده تحویل می دهند؟چرا نباید کسی پاسخگو باشد و این در شرایطی است که تا کنون چند تن از زندانیان سیاسی این گونه از بین می روند و این خطر بهروز جاوید تهرانی را نیز تهدید می کند.چرا نباید نهاد های بین المللی در این زمینه به رژیم سرکوبگر و ضد حقوق بشر اسلامی فشار بیاورند؟مسئولین این رژیم به چه اصلی جز حفظ قدرت پایبند است؟چرا نباید جان انسان ها و سرنوشت همسر و فرزندان حشمت ساران و امثال او برای این ها اهمیت داشته باشد؟ به راستی شکایت این حکومت خشن و غیر پاسخگو را به کجا باید برد؟مرگ مشکوک این مبارز سیاسی که به طور حتم بر گردن رژیم جمهوری اسلامی است را به خانواده ی ساران و همه ی ازادی خواهان تسلیت می گوییم و از سازمان ملل متحد و شخص دبیر کل خواهان پیگرد حقوقی سران رژیم به دلیل مرگ این انسان های بیگناه در زندان های مخوف ان هستیم. روابط عمومی جبهه ی دموکراتیک ایران.