بنابه گزارشات رسیده از اداره آگاهی مرکز تهران در میدان شاهپور ، شکنجه های وحشیانه و غیر انسانی علیه دستگیر شدگان به حدی است که تا به حال منجر به مرک تعداد زیادی شده است. از جمله آن زندانی حسین توکلی برازجانی 33 ساله که در زیر شکنجه در این بازداشتگاه به قتل رسید.

borazjani

در تاریخ 27 تیرماه 1387 نیروهای اداره آگاهی تهران و نیروی انتظامی در حدود ساعت 23:30 به 2 آپارتمان خانواده توکلی برازجانی حمله می کنند .در این یورش تمامی اعضای خانواده دستگیر می شوند و در منازل خود تا ساعت 02:00 مورد شکنجه های وحشیانه قرار می گیرند .مامورین به سوی خانم سودابه شاهپور 50 ساله شلیک می کنند و او را از ناحیه گردن مورد اصابت گلوله قرار می دهند .آنها همچنین 2 عضو این خانواده که به نامهای آقایان عباس توکلی برازجانی و حسین توکلی برازجانی در منزل خود و در مقابل چشمان همسر و سایر اعضای خانواده مورد شکنجه قرار می دهند که در اثر این شکنجه ها از ناحیه سر،صورت و نقاط مختلف بدن بشدت مجروح می شوند بطوری که مدتها خونریزی داشته ولی از درمان او خوداری می کنند. مامورین آگاهی به توهین های غیر اخلاقی به دخترخانم نوجوان و خانم های که در آنجا بودند می پردازند. در این یورش تمامی اعضای خانواده دستگیر و به اداره آگاهی تهران انتقال داده می شوند. علت این یورش نگهداری سلاح در منزل و درگیر شدن با نیروی انتظامی عنوان شده.
اسامی تعدادی از اعضای خانواده توکلی که در این یورش دستگیر شدند به قرار زیر می باشد:تناز ابوالحسنی احمدی 16 ساله/خسرو قائدی 17 ساله /مهنابا توکلی برازجانی 26 ساله/فاطمه فراهانی واشکانی/سودابه شادپور 50 ساله /عباس توکلی برازجانی 38 ساله /حسین توکلی برازجانی 33 ساله / محسن
آنها را در روزهای اول دستگیری هر 2 نفر را در یک سلول قرار دادند، سلولها فاقد پنجره بود و طوری ساخته شده بود که گرمای کشنده بر این سلولها حاکم بودو همچنین به این سلولها، سلولهای مرک اطلاق می شد.
شکنجه ها طاقت فرسا و غیر انسانی که به قرار زیر می باشد: با انبر دست پوست نقاط حساس بدن را فشار دادن و حتی زخمی کردند /فشردن ناخنهای پا با انبردست /به مدت طولانی با باطوم و سایر اشیائ زندانی را مورد شکنجه قرار دادن / ازپشت دست بند و پابند زدن و مدتها در این حالت رها کردن / جوجه کباب کردن /آویزان کردن به مدت طولانی تا زمانی که زندانی بیهوش شود/ ندادن آب نوشیدنی به زندانی در گرمای مردادماه به مدت طولانی / د ر طی 24 ساعت زندانی فقط 2 بار حق استفاده از دستشوئی دارد/ تهدید به تجاوز به خانم هایی که دستگیر شدن توسط قاضی پرونده بنام روشن/هنگام شکنجه کشیدن کیسه بر روی صورت زندانی / پریدن روی دست زندانی با پا در حالی که دستبند به دست زندانی است/ سایر اعضای خانواده یا شاهد شکنجه بستگان خود هستند و یا صدای زجه و ناله های آنها را می شنوند و موارد متعدد شکنجه های دیگر
علیرغم اینکه برادر بزرگتر خانواده آقای عباس توکلی برازجانی برای متوقف کردن شکنجه بر اعضای خانواده (خواهر زاده ها،خواهرو زن برادرش) با قول دادن قاضی پرونده تمامی اتهامات نسبت داده شده را می پذیرد.ولی بعد از تن دادن به اعترافاتی که آنها از او می خواستند شکنجه ها همچنان بر آنها ادامه می یابد و وقتی که به آنها می گفت که به من قول دادید آنها می گفتند: اینها قسمت دیگری هستند و ما نمی توانیم در کار آنها دخالت کنیم.
آقای حسین(امیر) توکلی برزاجانی 33 ساله در اثر شکنجه های قرون وسطائی و وحشیانه و مستمر در حالی که تمامی بدن او سیاه شده بود.در 6 مردادماه 1387 در سلول کناری برادرش آقای عباس توکلی زندانی بود او صدای شکنجه کردن و زجه های برادرش را می شنید و بعد از آن صدا قطع شد و هیاهوی پاسداربنده ها که می گفتند: مرد او مرد را می شنید. و بدین طریق این زندانی را به قتل رساندند.چند روز قبل از این جوان دیگری در اثر شکنجه ها به قتل رسیده بود.
در حال حاضر بعضی از خانمهای که بازداشت شده اند دچار ناراحتی شدید روحی هستند و متحمل ضایعات جبران ناپذیر روحی هستند بخصوص آنهائی که در سنین نو جوانی، که شاهد شکنجه و صدای زجه های دائی و برادر زن برادر خود بودند.
آقای عباس توکلی برازجانی در حال حاضر به بند 2 زندان گوهردشت کرج منتقل شده است و در حالت بلاتکلیفی بسر می برد
افرادی که دستور دهنده و شکنجه کننده زندانیان بیدفاع هستند ؛سرهنگ مرتضی رستمی نیا رئیس بازداشتگاه ،سرهنگ کرمی، سرهنگ مدحی و افراد تحت فرمان آنها هستند.
در حال حاضر این خانواده تحت فشارهای روحی و تهدیدات اداره آگاهی قرار دارند که در صورت افشا و یا شکایت تمامی افراد دستگیر شده را مجددا دستگیر خواهند کرد. بخصوص فشارها علیه خانم سودابه شادپور که به مسیحیت گراییده آنها او را تحت فشار و مورد تهدید قرار داده اند که در صورت شکایت و یا پیگیری مسئله اصابت گلوله او را به دلیل گرویدن به مسیحیت مورد محاکمه و به مرک محکوم خواهند کرد .
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، شکنجه های قرون وسطائی جسمی و روحی در آگاهی تهران وشهرستانها که تا به حال منجر به مرک تعداد زیادی شده است را محکوم می کند و از سازمانهای حقوق بشری خواستار اقدام عملی برای نجات جان زندانیانی بی دفاع که در این بازداشتگاهها بسر می برند است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
04 فروردین 1388 برابر با 24 مارس 2009