list s
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران سالنامه ی ارزشمندی منتشر نموده است که در بردارنده اسامی و مشخصات 528 زندانی سیاسی و مدنی در سراسر ایران می باشد .
برای مشاهده این فهرست بر روی عکس کلیک نمائید