تاریخ: 5 مرداد 1388
میدان زنان: در حالي كه يازده روز از بازداشت غيرقانوني شادي صدر، وكيل دادگستري مي گذرد، جلسه ي رسيدگي به شكايت وي از روزنامه ي كيهان، به دليل استمهال متهم به تعويق افتاده است.
به گزارش خبرنگار ميدان، زهرا مينويي، همكار خانم صدر به درخواست وي، براي شركت در دادگاه رسيدگي به شكايت او از روزنامه ي كيهان كه پس از دو سال تشكيل شد، رفته بود. اما جلسه ي رسيدگي به اين پرونده به دليل درخواست مهلت حسين شريعتمداري، مديرمسئول اين روزنامه از دادگاه، به تعويق افتاده است.
شادی صدر وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان دیشب در تماس تلفنی از همسر خود خواست تا با مینویی تماس بگیرد و از او بخواهد در جلسه رسیدگی به شکایتش از روزنامه کیهان به وکالت از او شرکت کند.
به نظر مي رسد شادي صدر به دليل بي ارتباط بودن با دنياي بيرون و دسترسي نداشتن به روزنامه، شمارش روزها را گم كرده كه تاريخ جلسه ي دادگاه را يك روز ديرتر اطلاع داده است.
اوایل سال 86 شادی صدر از روزنامه کیهان به اتهام توهین و افترا شکایت کرد. روزنامه کیهان كه به وارد كردن اتهامات مختلف به افراد گوناگون شهره است، در مطلبی شادی صدر را هوادار "تز چند شوهری" معرفی کرده بود. بعد از پیگیری های مکرر خانم صدر زمان رسیدگی به این شکایت پنجم مرداد ماه سال 88 در شعبه 76 دادگاه کیفری استان اعلام شد. اما شاکی پرونده که در حال حاضر 11 روز است بدون تفهیم اتهام در بند 209 زندان اوین به سر می برد به دلیل بازداشت قادر به حضور در جلسه دادگاه نبود.
صبح امروز 5 مردادماه مینویی و محمد مصطفایی وکلای شادی صدر در شعبه 76 دادگاه کیفری استان حاضر شدند. به گفته زهرا مینویی مدیر دفتر شعبه 76 در خصوص زمان رسیدگی به این شکایت چنین توضیح داد که زمان رسیدگی به پرونده روزنامه کیهان - که غیر از شادی صدر شاکیان دیگری نیز داشته - دیروز بوده و با توجه به درخواست استمهال حسین شریعتمداری و موافقت قاضی، جلسه دادگاه تجدید شده است.
همچنین به نظر می رسد به دلیل نگهداری خانم صدر در شرایطی که دسترسی به روزنامه و نیز امکان ارتباط با فضای خارج از زندان و وکلای خود را ندارد، روزها را گم کرده است و همین امر باعث شده تاریخ دادگاه فوق را یک روز دیرتر به وکلایش اطلاع دهد.
http://meydaan.net/Showarticle.aspx?arid=877