دوستان عزیز
وضعیت زندانیان حوادث پس از انتخابات در زندان بسیار بحرانی است و سلامتشان در خطر است
هر کاری می توانید برای کمک به وضعیتشان انجام بدهید.اطلاع رسانی و فشار از طریق مجامع بین المللی مهم ترین راه کمک به آنهاست
بیش از پنجاه نفر از زندانیان حوادث پس از انتخابات به بند هشت اوین (اندرزگاه هشت ) منتقل شده اند ،بدون اینکه کمترین امکانات رفاهی در اختیارشان گذاشته شود.هیچ کدام از این زندانی ها تخت ندارند و روی زمین می خوابند . بیش از بیست زندانی سیاسی نیز که به بند هفت منتقل شده اند ،شرایط مشابهی دارند

هیچ کدام از سلول های بند هشت وسایل گرمایشی ندارد و با وجود سرمای شدید در اختیار هرکدام از زندانی ها فقط یک پتو قرار داده شده و در همین حال مسوولان زندان از پذیرفتن لباس گرم که توسط خانواده ها تهیه می شود ، برای زندانی ها خود داری می کنند.به همین دلیل اغلب زندانی های این بند از جمله زندانیان حوادث پس از انتخابات دچار آنفلونزای شدید شده اند.در همین حال مسوولان زندان از در اختیار قراردادن پزشک و دارو به زندانی ها خودداری می کنند.احتمال اینکه برخی از زندانی ها دچار آنفلوانزای خوکی شده باشند ، وجود دارد.

در سلول های سه در چهار متری بیش از پانزده زندانی نگه داری می شود .در واقع به هر زندانی کمتر از یک

متر جا می رسد.

در تمام ده روز گذشته در بند های هفت و هشت اوین آب گرم برای حمام کردن وجود نداشته است .یکی از زندانیان عادی که هفته گذشته با آب سرد حمام گرفته بود ، دچار حمله قلبی و مرگ شد.

زندانیان سیاسی که در دو هفته گذشته به بند های هفت و هشت اوین منتقل شده اند ،در کنار قاچاقچی های مواد مخدر و معتادان نگاهداری می شوند .به نظر می رسد مسوولان امنیتی با انتقال این زندانی ها به این بند ها قصد ایجاد فشار مضاعف را بر آنها دارند.

هادی حیدری ،مجید دری ، مجید زمانی ، بهمن احمدی امویی ،هدایت الله آقایی ،داود سلیمانی ،علی تاجرنیا ،مسعود لواسانی ، مسعود باستانی ، محمد حسین خوربک ، محمد جواد مظفری و همچنین تعدادی از بازداشت شدگان مراسم دعای کمیل از جمله زندانی های بند های هفت و هشت اوین هستند.