جهانگیر شیرازی
توماس اردنبریک، خبرنگار هلندی گزارشی در باره وضعیت همجنسگرایان در ایران منتشر کرده که در گویا نیوز نیز بچاپ رسيده است.
http://1384.gooya.com/politics/archives/045783.php
این خبرنگار در تهیه گزارش خود از جمله با شیرین عبادی بعنوان یک فعال مشهور حقوق بشری و برنده جایزه صلح نوبل هم در این باره گفتگو کرده است. بعضی از گفته های شیرین عبادی در مورد همجنسگرایان در ایران براستی که جای تآمل دارد.

عبادی به خبرنگار نامبرده می گوید " من شک دارم که پس از انقلاب اسلامی کسی فقط بخاطر لواط اعدام شده باشد. اما کسانی بخاطر تجاوز مقعدی اعدام شده اند."

مسلمآ بسیاری از اعدامهای همجنسگرایان اصلآ انعکاسی در روزنامه ها نداشت ، با اینهمه هر انسان بی طرفی با مراجعه به نشریات و روزنامه های سالهای بعد از انقلاب، بخصوص سالهال 58 به بعد، میتواند کلی مدارک و شواهد دال بر اعدام همجنسگرایان بجرم همجنسگرایی مشاهده کند.

برای نمونه، و اثبات جعلی بودن گفته های شیرین عبادی بد نیست چند سند زنده را در جلو ایشان بگذارم تا خود کلاهشان را قاضی کنند:

خانم عبادی روزنامه کیهان بتاریخ 10 مهر 1358 را ورق بزند تا این آگهی را ببیند:
عامل لواط تیرباران شد:
در این اطلاعیه گفته شده که شخصی بنام تیمور تیموری در دادگاه انقلاب اسلامی مرکز محاکمه و به جرم عمل لواط اعدام شده است.

در تاریخ 18 مرداد 1358 در اطلاعیه مربوط به اعدام 16 تن از نظامیان، همچنین آمده که در انزلی فردی بنام علی اکبر معروف به منوچهر بجرم عمل لواط اعدام شده است.

در تاریخ سه شنبه 4 شهریور 1359 در روزنامه اطلاعات، اطلاعیه ای تحت عنوان " 4 مفسد در اراک اعدام شدند" آورده شده که بحکم دادگاه انقلاب اسلامی چهار نفر در اراک بچرم عمل لواط اعدام شده اند.

در روزنامه اطلاعات تاریخ 3 تیر 1360 اطلاعیه ای تحت عنوان سه مفسد فی الارض در تبریز، بابل و بوشهر اعدام شدند، چاپ شده و در آن آمده که ایوب میثمی فرزند حسین بجرم لواط در تبریز اعدام شده است.

 

در روزنامه اطلاعات بتاریخ 10 ژانویه 1983 در اطلاعیه ای تحت عنوان 3 مفسد در زنجان اعدام شدند، آمده که دادگاه انقلاب اسلامی زنجان سه نفر به نامهای علی بیوک، منصور سلمانیون و حسین هاشمی را به جرم لواط محکوم کرده و حکم اعدام اجرا شده است.

در هیچکدام از این اطلاعیه ها خبری مبنی بر جرم دیگر، وجود چهار شاهد برای اثبات " لواط" که در قانون آمده و... چیزی درج نشده است. از آن گذشته اینها فقط برای سند آوردن اینجا ذکر شده اند و مسلمآ روزی خواهد رسید که همجنسگرایان ایران بدون ترس و دغدغه به اسناد و آرشیو روزنامه های سالهای بعد از انقلاب مراجعه و تاریخ پیگرد و سرکوب نسل های قبل از خود را عیان خواهند نمود.

اگر شیرین عبادی نوش همجنسگرایان نیست، حداقل نیش آنها نباشد. و مهمتر از آن اینکه خانم عبادی با این گفته خود به همجنسگرایان ایران توهین کرده و اگر صداقت دارد باید از همه ما همجنسگرایان ایران معذرت خواهی کند.