daneskargar

1386-10-21
خبرگزاری جبهه متحد دانشجویی:
اعضای کمیته پیگیری آزادی زندانیان سیاسی وعقیدتی در ادامه برنامه دیداربا خانواده های زندانیان سیاسی در تاریخ 21 دیماه در منزل حشمت اله طبرزدی دبیرکل جبهه دمکراتیک ایران حضور یافتند.دراین دیدار که نمایندگانی از گروههای مختلف از جمله جبهه ملی ایران، جبهه دمکراتیک ایران ، ائتلاف نیروهای ملی مذهبی ، کانون دفاع ازحقوق بشر، دفتر تحکیم وحدت ، جبهه متحد دانشجویی ،کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر، سازمان دانش آموختگان ادوار تحکیم ، جنبش مسلمانان مبارز، شماری اززندانیان سیاسی سابق و... حضور داشتند . درضرورت ارتباط نیروهای مبارز با خانواده های زندانیان سیاسی و تاثیر آن برروحیه زندانیان سخن به میان آمد. پرویز سفری (عضو شورای مرکزی جبهه دمکراتیک ایران ) درابتدا با قدردانی از حضورجمع وبا تجلیل ازاستقامت خانواده طبرزدی دردشواری هایی که طی سالهای اخیر متحمل شدند نقش آنان را درتداوم مبارزات مهندس طبرزدی با اهمیت خواند.

 

کیوان صمیمی (مدیرمسوول نشریه توقیف شده نامه) طبرزدی را به عنوان فردی کثیرالسجن (داثم زندان ) وشخصیتی صادق در مراحل مختلف فعالیت سیاسی خود توصیف کرد که دراقدام کم نظیردر نقد خود پیشتاز بوده و دربینش فکری خود روندی پویا طی کرده است.

محمد بسته نگار(ازفعالان ملی مذهبی) با اشاره به موادی از اعلامیه جهانی حقوق بشر واینکه دولت ایران خود را متعهد به این اعلامیه می داند. نقض آزادی های مصرح دراین قانون را مغایر با تعهدات بین المللی دولت نسبت به اجرای آن خواند.وی همچنین انتخاب شدن و انتخاب کردن بطور آزاد را یکی از مفاد این اعلامیه دانست و با انتقاد از حکومت نسبت به بی توجهی به این مواد گفت حکومت هایی که چنین رویکردهایی را درتاریخ داشته اند هرگزموفق نبوده اند.

دکتر زندی نیا با تاسی از نظریه هولوگرام و اینکه هرآنچه در طبیعت رخ می دهد در اجتماع انسانی نیز صادق است فعالیتهای آقای طبرزدی را نیز تاثیر گذار بر تاریخ وجهان خواند که هرگز ازبین نخواهد رفت.

هاشمی (عضو شورای مرکزی دفترتحکیم وحدت ) با بیان وضعیتی که خود در زندان سال 82 شاهد بود ضمن آنکه فشار بر خانواده را یکی از مشکلات زندانی خواند دیدار از خانواده های زندانیان را دارای تاثیر مثبت در روحیه زندانی دانست واینکه خانواده زندانیان فشارهای سخت تری را تحمل می کنند از این جهت که قادر به یاری رساندن به زندانی نیستند.

دکتر امامی (عضو شورای مرکزی جبهه دمکراتیک ایران) همگرایی بین نیروهای آزادیخواه رایکی از آرزوهایی خواند که در سالهای 73 به بعد در نشریه پیام دانشجو تعقیب می شد. وی همچنین در خصوص آراء صادره در مورد محکومیت حشمت اله طبرزدی به لحاظ مراعات قواعد قانونی و حقوق آنرا شگفت انگیز خواند. وی با قرائت پرینتی که از وضعیت محکومیت مهندس طبرزدی درزندان گرفته شده بود با اعلام اینکه در 8 مردادماه سال جاری این محکومیت پایان یافت تداوم بازداشت وی بدون اعلام اتهام تازه را یکی از موارد نقض حقوق بشر و عدم مراعات قوانین جاری از سوی دستگاه قضایی دانست.

قره باغی( اززندانیان سیاسی سابق) از حضور گروه های مختلف در این جمع ابراز خشنودی کرد وی با تجدید یاد زندان درسال 54 وانرژی که ازشنیدن خبردیدارفعالان سیاسی با خانواده اش برای اوایجاد شده بود دیدارهای اینچنینی را دارای همان ویژگی برای زندانیان سیاسی کنونی خواند.

تقی رحمانی(فعال ملی مذهبی ) برضرورت دقت در مبارزه تاکید کرد . او گفت قبل از انقلاب گاه یک سخنرانی تند وتیز دردانشگاه مطرح می شد اما بعد موضوع تداوم نداشت. وی گفت ویژگی مثبت طبرزدی آن است که مبارزی است که مبارزه را تداوم می دهدو دارای استمرار در مبارزه است. وی همچنین حقوق بشر را محوری دانست که همه گروههای خواهان دمکراسی باید گردآن جمع شوند.وی همچنین از مبارزین خواست ادبیات دمکراسی را سرمشق خود قرار دهند واگرواژگانی انتخاب شود که بارخشونت دارد نتیجه آن بازهم خشونت را درپی خواهد داشت ودراین خصوص اظهارتاسف کردازاینکه ما دمکرات کم داریم ولی دمکراسی خواه بسیار.

احمدی (عضو جنبش مسلمانان مبارز) ضمن تاکید براینکه این جنبش دفاع از ازادیخواهان را وظیفه خود می داند با خانواده مهندس طبرزدی ابراز همدردی نمود.

صالحی (عضو سازمان دانش آموختگان ادوار تحکیم وحدت) با ابراز تاسف ازاینکه برخی گروهها نسبت به طبرزدی بی مهری روا داشته و برغم مبارزات پیگیر وی حمایت لازم را ازاو دریغ داشتند سیاست سازمان ادوار تحکیم را حمایت از همه مبارزان از جمله مهندس طبرزدی عنوان نمود.

شیوا نظر آهاری (عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر) تداوم زندان مهندس طبرزدی بدون ضابطه قانونی را یک نکته مهم در پرونده وی خواند و ازاینکه دستگاه قضایی درچنین پرونده هایی بیش ازآنکه حقوقی عمل کند سیاسی برخورد میکند ابراز تاسف کرد.

مهندس زعیم (عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران) با بیان مراتب پوزش مهندس عباس امیرانتظام ازاینکه به سبب بیماری قادربه حضوردرجلسه نبود ونیزتعذر استاد ادیب برومند ازعدم امکان حضوردرجلسه ازگسترش زندانها وزندانیان درجای جای ایران زمین ابرازتاسف کرد. وی ترویج خشونت وشیوه های ستیزه جویانه در برخورد با مطالبات مردمی را عاملی برای تبدیل حرکت های آرام به ستیزه گری دانست و به حکومت هشدار داد با مطالعه تاریخ نسبت به فرجام این برخورد با مردم برحذر باشند.

علی طبرزدی (فرزند حشمت اله طبرزدی و عضو جبهه متحد دانشجویی) ضمن تشریح وضعیت مهندس طبرزدی درزندان و اینکه به سبب کاهش توجه به مسایل بهداشتی وتغذیه زندانیان ازنامناسب بودن غذا آب شرب ووضعیت بهداشتی زندان ابراز نگرانی کرد. وی گفت به دلیل همین کاستی ها طبرزدی در زندان دچاربیماری پوستی شده وحتی مسوولین زندان ازتحویل گرفتن مواد خوراکی که خانواده زندانی برای او می آورد خود داری می کنند. وی درپایان از فعالیت های کمیته تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و حضور نمایندگان گروههای مختلف سیاسی دراین جمع ابرازقدردانی نمود