بنابه گزارشات تکمیلی رسیده یورش وحشیانه امروز به خانواده های زندانیان سیاسی و خانواده های دانشجویان زندانی،فعالین دانشجوئی و شخصیتها ی شرکت کننده در مقابل درب زندان اوین تا به حال منجر به دستگیری 3 نفر شده است و از یک دانشجوی دیگر خبری در دست نیست .
خانواده ها که از ساعت 14:45 به تدریج در آنجا در حال جمع شدند بودند و همانند هر سال قصد برگزاری مراسم سال تحویل در مقابل زندان اوین را داشتند.که با یورش نیروهای گارد مواجه شدند. سرهنگی که فرماندهی آنها را به عهده داشت رفتاری وحشیانه و غیر انسانی با حاضرین داشت. زمانی که دکتر محمد ملکی رئیس پیشین دانشگاه تهران نسبت به بازداشت یک دانشجو و رفتار آنها اعتراض کرد سرهنگ مزبور دکتر ملکی را دستگیر و به یکی از ماشینها نیروی انتظامی انتقال داد . خانواده نسبت به این عمل آنها اعتراض کردند وبه نیروی انتظامی هشدار دادند که اگر دستگیر شدگان آزاد نشوند آنها آنجا را ترک نخواهند کرد و نهایتا نیروی انتظامی وادار به آزاد کردن دکتر ملکی و دانشجوی زندانی شد. سپس خانواده ها علیرغم یورشها و تهدیدات مراسم سال نو را برگزار کردند. که در این حین نیروی انتظامی اقدام به دستگیری 3 تن از فعالین دانشجوئی نمود که به نامهای زیر می باشند:خانم بهاره هدایت،میلاد اسدی و مهدی عربشاهی هستند و یکی از دانشجویان در آنجا ناپدید شد که احتمال داده می شود که اورا هم دست گیر کرده باشند
نیورهای وزارت اطلاعات در آنجا اقدام به گرفتن عکس از خانواده ها،ونوشتن شماره پلاک ماشینهای آنها نمودند که با اعتراض آنها مواجه شدند. یورشها و دستگیریهای امروز مانع برگزاری مراسم سال تحویل خانواده ها نگردید و آنها بیش از 1 ساعت در آنجا حضور داشتند .
اسامی بعضی ازخانواده هایی که در این مراسم شرکت داشتند عبارتند از خانواده صارمی ،خانواده نادری، خانواده منصوری ،خانواده نریمان مصطفوی،خانواده عرفاتی ،خانواده دکتر یازرلو،خانواده ضیائی، خانواده نبوی ،خانواده طلانی و همچنین فعالین دانشجوئی و سیاسی مانند دکتر محمد ملکی و مهندس کیوان صمیمی و تعداد زیادی از خانواده دیگر در این مراسم شرکت داشتند
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران، یورش وحشیانه به خانواده های زندانیان سیاسی و فعالین دانشجوئی و شخصیتهای حاضر و مورد اهانت و ضرب و شتم قرار دادن و دستگیری آنها را محکوم می کند و از سازمانهای بین المللی خواستار دخالت برای آزادی تمامی دستگیر شدگان امروز است.
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
30 اسفند ماه برابر با 20 مارس 2009