بیانیه 565 فعالان سیاسی چرخشی جدی در توازن قوای سیاسی ایران
وپاسخی در خور به امضا کنندگان فراخوان ملی

ویکتوریا آزاد    
جمعه 14 اسفند 1383

   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
                
بیانیه تحلیلی 565 نفر از اندیشمندان و فعالان سیاسی و دانشجوئی ایران، پاسخی درخور به شرایط کنونی ماست. پاسخی که در تاریخ مبارزاتی مردم ما ثبت خواهد شد. شجاعت ، صراحت کلام و زمینی بودن تحلیل آنان از آنچه که بر ایران امروزما میگذرد بیانگرواقع بینی و توان نقد اندیشه وروح دموکراسی طلبانه وعزم اتحادجویانه این عزیزان دارد. رویکرد ناظر بر این بیانیه نشات ازعقلانیت و بیداری سیاسی این نیروها میگیرد. بیانیه حاوی هشدارها و پیام های جدی برای خیل عظیم نیرو های سیاسی خواهان تحول است.

بارزترین ویژگیهای این بیانیه عبارتند از:
1. ترکیب نیروهای امضا کنندهً آن نمایانگر چرخش و همسوئی جدی نیروهای سیاسی و دموکراسی خواه وگوناگون ایرانی است. ریزش نیرودر میان نیرو های راست  بنفع نیروهای مترقی و مردمی که از دیرباز شروع شده بود در پروسه تکوین خود بدینجا رسید که امروز نیرو های اعم از ملی ـ مذهبی، ملی، چپ و لیبرال را در کنار هم قرار داده.

2. مبتکرین این اقدام بدنبال ایجاد بسترهای مناسبی برای نزدیکی نیروه های دموکراسی خواه و طرفدار حقوق بشرو میثاقهای مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشرهستندو نظر به آن دارند که راه تحقق دموکراسی در ایران از کانال ائتلاف ملی میسر شدنی ست ولاغیر.

3. اشارات مفصل نویسندگان بیانیه مبنی بر بحران فزاینده سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی درایران و ذکرصریح اینکه:
 " ما براین باوریم که حاکمیت انتصابی با ناتوانی در شناسائی و دفاع از منافع ملی و حیاتی کشور در برابر جهان خارج و عاجز ماندن از خل مسائل و مشکلات داخلی ، شایستگی و صلاخیت مدیریت کشور را ندارد."                                                                                                          

بیانگر آنست که ساختار سیاسی ایران و قانون اساسی مندرج از آن میبایست تغییر کند. در واقع اجماع ملی حول این خواست پاسخی به سئوال چه باید کرد امروز ماست. هر آینه تمامی نیروهای تحول خواه ودموکرات ایران بر سر این  سوال گرهی به اجماع ملی برسند که تقریبا نیزدر حال شکل گیریست آنگاه قدم های بعدی نیز حاصل خواهد شد.

4. مبتکرین این حرکت به منافع ملی ایران بعنوان یک فرآیند اجتماعی مینگرند و نه منافع قشری  خاصی از جامعه ایرانی و از اینرو زنگ خطر را در خصوص  مسائل  جغرافیائی ، هویت تاریخی و تمامیت ارضی ایران بصدا درآورده اند واز بروز فاجعه هائی خبر میدهند که  بدست دولتمردان جمهوری اسلامی متحقق شده است.
5. برای اولین بار در یک اجماع وسیع ملی به شورای نگهبان و تمامی نها دهای انتصابی آن  بعنوان
نیروی بازدارنده و مانع جدی برای احقاق دموکراسی و آزادیها ی اجتماعی وحقوق بشری  اشاره  مبسوط میشود. آنان این نهادها و شورای ولی فقیه را سد و مانعی جدی  برای حل معضلات اجتماعی میدانند چرا که ناشایستند ، ناکارآمدند، مستبدند و تشنج آفرین.

6. نکته برجسته دیگر آنکه آنان به انتخاب و یا بهتر است بگوییم انتصاب ریاست جمهوری دل خوش نکرده اند وقواعد ناظر براین بازی را نیزبخوبی میشناسند. با صراحت و صدای بلند اعلام کرده اند که مردم نیز تمایلی به شرکت دراین انتخابات ندارند وبدین ترتیب  به افکار عمومی و تجربه مردم ایران از تمام این سالها ی درد و رنج احترام میگذارند و آنرا در محاسبات خود به حساب میاورند.  و بد ین ترتیب صفوف خود را در کنار مردم ایران آرایش میدهند.

7. شفافیت سازی و صراحت و پرهیز از روحیه محافظه کارانه و غلط انداز و رویاروئی با قدرت سیاسی و نفی خشونت  نیز یکی دیگر از ویژگیهای این رویکرد نوین است.

8. و در آخر برجسته ترین ویژگی رویکرد ناظر براین بیانیه اینست که فرصت و راهکار حتمی و نهائی را گردن نهادن به رای و اراده ملی دانسته و خواستار حکومت و نظامی پویا ، کارآمد، عادل بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثافهای الحاقی آن و در راستای توسعه پایدار و در راه سعادت و رفاه و تعامل با ملتهای جهان شده . این همان خواستها ئی است که در فراخوان برای برگزاری رفراندوم نیز آمده. بنابراین طرح فراخوان برای برگزاری رفراندوم یکی از بهترین راهکارها و بستری مناسب برای همسوئی نیروهای تحول خواه ایران است. بیانیه 565 نفرنیز پاسخی درخور به ملت ایران و 35300 نفرتا کنون، امضا کنندگان فراخوان ملی برای رفراندوم است.
                                                                                                                                  با بهترین آرزوها برای ایران فردا
ویکتوریا آزاد
سوئد / 2005.03.04