ویکتوریا آزاد

۶ آبان ۱۴۰۲

تنها اکثریت ایرانیها و اسراییلها در دنیا دقیق تشخیص میدهند که حماس چه خطر جدی برای امنیت جهانی است.نابودی حماس مثل نابودی داعش و‌ فاشیسم هیتلری هزینه جانی دارد. اگر آلمانیها این هزینه را نداده بودند امروز در چنین جایگاهی به لحاظ دموکراسی و توسعه قرار نداشتند. حماس، حزب الله لبنان ، حشدالشعبی، سپاه قدس همه برای بشریت همچون داعش مضر هستند باید نابود شوند. سرکوب داعش هم هزینه جانی بسیار ببار آورد ولی انجام شد. اگر دنیا اسراییل را تنها بگذارد بزرگترین ضربه را به کمر امنیت بین الملل و اقتصاد جهانی زده است. امروز وظیفه تک تک نوع بشر است که در این جنگ سرنوشت ساز جانب اسراییل را بگیرد و از مردم فلسطین بخواهیم دست از حمایت نظامی و عاطفی از حماس بردارند و لشکر این جریان نشوند که اگر شدند هزینه جانی دارد.

✔️برای مقابله با هر دشمنی باید حجم نیروی شما با طرف مقابل یکی باشد یعنی همانقدر سرسخت، صعب و قوی باشی، سنگ را سنگ می شکند.

پس خرده گیری از حملات متقابل اسراییل از طرف آنها که سرسپردگی ندارند یک موضع احساساتی، نابجا و خام است و از طرف سرسپردگان هم روشن است چرا.

✔️سهم مردم ایران از این اوضاع کمک به گسترش مبارزه علیه رژیم خامنه ای است و حمایت از اسراییل و مردمانش. هرگونه خامی و تحت تاثیر قرار گرفتن از جانب پروپاگاندای رژیم ، عمر حکومت قداره بند را درازتر خواهد کرد. زدن حماس و حزب الله یعنی زدن خامنه ای و عرزشیها و دارودسته هاشان. عمر این رژیم به سر آمده اگر درست عمل کنیم امسال میتوانیم جشن رهایی ایران از چنگال این ضحاکان و رهایی جهان از تروریسم حزب الله را شاهد باشیم!

#ویکتوریا_آزاد

******************************

Just iron cuts iron. Do not leave Israel alone

Victoria Azad

October 28, 2023

Only the majority of Iranians and Israelis in the world accurately recognize what a serious threat Hamas is to global security. The destruction of Hamas, like the destruction of ISIS and Hitler's fascism, costs lives. If the Germans had not paid this cost, they would not be in such a position today in terms of democracy and development. Hamas, Lebanon's Hezbollah, Hashd al-Shaabi, Iran Quds Force are all as harmful to humanity as ISIS and must be destroyed. Suppression of ISIS cost a lot of lives, but it was done. If the world leaves Israel alone, it has dealt the biggest blow to international security and the global economy.

Today, it is the duty of each and every human being to take the side of Israel in this decisive war and ask the Palestinian people to stop supporting Hamas militarily and emotionally and not to follow this trend, which will cost lives if they do that.

To fight with the enemy, you must be like her, your strength should be the same as that of the other part, that is, as stubborn, difficult and strong as you are, it will break stone.

Therefore, criticizing Israel's counter-attacks by those who do not have henchmen is an emotional, misplaced and crude position, and it is clear why from the henchmen Hamas is supported. The Iranian people's contribution to this situation is to help expand the fight against the Khamenei regime and support Israel and its people. Any crudeness and being influenced by the regime's propaganda will prolong the life of Qadare Band's government. Hitting Hamas and Hezbollah means hitting Khamenei and their values. The life of this regime is over. If we act correctly, this year we can witness the celebration of the liberation of Iran from the clutches of these scoundrels and the liberation of the world from the terrorism of Hezbollah!

Victory is near✌️

Victoria Azad

The Link to the article in The Times of Israel

پیوند به مقاله در تایمز اسرائیل

https://blogs.timesofisrael.com/just-iron-cuts-iron-do-not-leave-israel-alone/