khamfakhr

ویکتوریاآزاد
پیام خامنه ای درپی ترور فخری‌زاده حاکی از سه نکته و چند نتیجه مهم دارد؛
۱. وی اظهار کرده است که محسن فخری‌زاده به دست مزدوران جنایتکار و شقاوت‌پیشه به شهادت رسیده، بعبارتی از واژه بیگانگان و صهیونستها و مستکبرین و... استفاده نکرده بلکه «مزدوران جنایتکار و شقاوت پیشه»
مزدور به چه کسی میگویند؟مترادف مزدور: اجیر، جیره خوار، خودفروخته، عامل، مزدبگیر، مواجب بگیر، عمله، فعله، کارگر ، سپاهی، سرباز، لشکری

🔥پس حدس خامنه ای اینست که قاتل فخری زاده داخلی است و نه خارجی و نه بیگانگان...

۲. دومین موضوع مهم؛ اظهار کردند تلاش علمی و فنی شهید در همه‌ی بخشهائی که وی بدانها اشتغال داشت مورد پیگیری قرار بگیرد. پس ادامه پروژه غنی سازی و ساخت سلاح هسته ای از دستور کار خارج نمیشود

۳. به انتقام سخت اشاره ای نکردند و اساسا خواست ایشان فقط پیگیری قضایی این حادثه و شناسایی عاملان و آمران این قتل هست که امری کاملا عادی در تمام کشورهاست،
👈👈👈👈👈نتیجه👈👈👈👈👈 ۱. شکاف بین کارگزاران حاکمیت افزایش پیدا میکند ۲. ایران نه تنها برای شهروندانش کشور امنی نیست بلکه برای حاکمانش نیز امن نیست ۳. وحشت و رعبی را که سالها در دل مردم انداختند امروز به خودشان برگشته و از این به بعد هیچکدام از مقامهای جمهوری اسلامی امنیت ندارند ۴. تمام اقتدار حاکمیت و شعارهای پوشالی آن مبنی بر فتح قدس و کربلا ، درهم کوبیدن اسراییل و انتقام سخت همه و همه توخالی از آب درآمد و قدوسیت نظام در تمامی وجوه شکست. ۵. بی آبرویی و به سخره گرفتن نظام در تمامی گزارشات محسوس بود از پیام همسر شهید ( محسن ف ) گرفته تا تظاهرات ساندیس خورها که شعار میدادند«تا قدس رو پس نگیریم، آروم نمی‌گیگیریم»، اوج فضاهت و یا گردهمایی در مشهد به بهانه ترور فخری‌زاده که تعدادی بسیجی به خیابان آمده بودند و در حالی که رییس‌جمهور آمریکا هنوز ترامپ است، عکس بایدن را آتش میزدنند. ۶. ترس و ارعاب مردم بزودی میشکند و آماده بازپس گیری کشورشان میشوند ۷. ترور فخری زاده احتمالا از بروز جنگ خودداری خواهد کرد و رژیم در یک شوک بزرگ و عزای جانکاه مرگ فرسایشی خود را تجربه خواهد کرد. ۸. مذاکره بیفایده است چون رژیم اسلامی از بحرانهای عدیده رنج میبرد و توان چانه زنی ندارد ضمن اینکه ارج و قربی هم برایش نمانده که بتواند مانور بدهد. بایدن هم به نان و نوایی نمیرسد چون مرگ ضحاک نزدیک است! ۹. ملت قهرمان ایران حماسه خواهند ساخت و جنازه آخرین حکومت اسلامی را به زباله دان تاریخ خواهند سپرد. ۱۰. آلترناتیو جایگزین رژیم اسلامی در حال شکلگیریست و لذا این رژیم جایگزین هم دارد پس با امید به پیش!