ویکتوریا آزاد


خانمها و آقايان،
تا روزى كه حكومت جمهورى اسلامى در ايران قدرت سياسى را در دست داشته باشد، رفراندوم آزاد و حق تعيين سرنوشت مردم به دست مردم امكان ندارد و تنها مى تواند مانند انتخابات رياست جمهورى رژيم، يك انتخاب از پيش مهندسى شده و فرمايشى باشد. بانو ويكتوريا آزاد سياستمدار سكولار دمكرات اپوزيسيون در تبعيد در اين باره چنين مى گويد :
" توجّه، توجّه ؛ يك فريب بزرگ ديگر در راه است ! شعار " رفراندوم، رفراندوم - اين است شعار مردم " شعار انحرافى براى احيا و استمرار نظام پوسيدهٌ جمهورى اسلامى است. تاكتيكى است براى وقت خريدن براى بقاى نظام و دلسرد كردن مردم و بى اعتبار كردن ملّت ايران نزد جهانيان. بى دليل نيست كه سخنرانى خامنه اى را در اين شرايط انتشار داده اند. رژيم از طريق يك رفراندوم قلّابى مى خواهد خود را موجّه و با پايگاه جلوه دهد. شعار رفراندوم ديگر معنى و اثر ندارد. جمهورى اسلامى حتّى چين و در ابعاد وسيعى روسيه را هم از دست داده. ما هميشه گفتيم كه اين بى خِردان منافع ملّى كشور را قربانى مطامع سودجويانه و ايدئولوژيك خود مى كنند و در پىِ صدور انقلابشان و خصم كورشان نسبت به آمريكا و اسرائيل، كشور را به ورطهٌ سقوط مى كشانند. اين تبهكاران بى خِرد مسير كربلا را هم سنگ فرش كردند و امروز بيش از هر زمان دوستان سابقشان آنها را منزوى و مطرود خواهند ساخت. تا وقتى كه رژيم مشروعيت حقوقى دارد ؛
١- سازمان ملل متّحد دخالت نمى كند،
٢- رژيم ابتكار عمل را به دست خواهد داشت،
٣- مشروعيت خود را در يك بازى به ظاهر دموكراتيك قطعى خواهند كرد،
٤- مردم خواهان رفع شرّ كُليت اين نظام هستند و شعار رفراندوم فقط در موارد رد يا قبول مواردى حقوقى از جمله بندى از قانون اساسى و يا يك سياست مشخّص در حكومت استفاده مى شود.
جنبش ملّت ايران مى رود كه دودمان اين جلّادان را به زودى از مسير تاريخ بربيفكند. جان باختگان جنبش اخير و دريانوردان ما قربانى سياستهاى غلط اين مكّاران شدند. امروز فقط اتّحاد حولِ برچيدن نظام جهل و شرارت و ظلم و سپس انتخابات آزاد براى تعيين نوع حكومت و گام هاى بعدى بايد در مركز توجّه اپوزيسيون باشد. ننگ و نفرين بر اين سارقان كه وقت برچيدنشان فرا رسيده است. لطفأ در انتشار اين مطلب سهيم شويد. "