‏ویکتوریا آزاد

۱.حمله تروریستی خشونت آمیز چند جبهه ای ابتدا توسط حماس علیه دولت اسرائیل و مردم بی گناه آن آغاز شد!

‏۲. حق اسرائیل برای دفاع از خود را به رسمیت میشناسیم و در میدان جنگی که به اسراییل تحمیل شده است توقع خرما پخش کردن نداریم. جنگ پدیده زشتی است ولی وقتی دچارش شدی چاره ای جز دفاع نداری!

‏۳. حمله تروریستی حماس را محکوم میکنیم و با صدای بلند میگوییم که ترور انسانهای بیگناه هیچ توجیهی ندارد

‏۴. جمهوری اسلامی نقش مرکزی در تأمین مالی حماس و تعلیم نظامی آنها دارد و این یک ادعای ثابت شده توسط ایرانیان و مخالفین رژیم ایران است.

‏این مواضع ما از ثانیه اول بوده است!