photo 2024 02 15 13 43 13ویکتوریا آزاد
۲۴ بهمن ۱۴۰۲

فقط کافی است کمی به حسن ‎نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان گوش کنید او میگوید: «خیلی مهم است که اسرائیل شکست خورده و دلسرد از این جنگ بیرون بیاید.» بله اینها به خوبی می فهمند که یک فرصت تاریخی برای تضعیف موجودیت کشور اسرائیل پیدا کرده اند. این چیزی است که نصرالله می فهمد، خامنه ای می فهمد، سنوار می فهمد اما آنهایی که اصرار دارند این معادله را درک نکنند و کلیشه های معمول را به زبان بیاورند نمی توانند درک کنند.

اسراییل به عنوان کشوری که سرآمد توسعه، فرهنگ، اقتصاد شکوفا و از همه مهمتر دوست ملت ایران باید برنده این میدان شود. این یک انتخاب است یا جهان را تقدیم تروریستها میکنیم یا تروریستها را قربانی صلح و آرامش نسلها میکنیم! جهان نو باید از حسن نصرالله ها، سنوارها، خامنه ای ها و کلیه اعوان و انصارشان پاک شود و این آن کاری است که اسراییل انجام میدهد.

اگر قدرتهای خارجی این مسئولیت سنگین اسراییل را درک کرده بودند قطعا ابعاد کشتار محدودتر میشد و دست اسراییل برای مانورهای سیاسی بازتر میشد اما متاسفانه اسراییل در این نبرد برحق تنهاست و روی امریکا هم چندان نمیتواند حساب کند و قطعا به نیروی مردمش متکی است اما خوشبختانه چون مصمم هستند و به کاری که میکنند ایمان دارند و هدفمند عمل میکنند پس پیروز این میدان خواهند بود. این پیروزی قطعا هزینه انسانی بسیار دربر دارد اما چاره ای نیست در طول این سالها هزینه همزیستی و مماشات با تروریستها هزاران برابر سنگین تر بوده است. در این پیروزی مردم ایران هم سود خواهند برد چرا؟ چون قطع بازوهای نیابتی رژیم کودک کش خامنه ای در منطقه کار را برای رژیم بعدی برآمده از اراده مردم ایران آسانتر میکند. پس زمان انتخاب فرا رسیده یا در سمت تروریستها ایستاده اید یا در سمت پیکارگران علیه تروریستها، انتخاب با شماست . فلسطینی ها هم حق انتخاب دارند اسلحه به دست بگیرند و علیه تروریستهای حماس و حزب الله همراه با اسراییلی بجنگند و دوران سخت جنگ و نابسامانی را کوتاه ترکنند.حکومتهای فلسطینی و به طبع مردم آن در طول تاریخ حیاتشان عادت کرده اند با بودجه دیگران زندگی کنند یکبار برای همیشه علیه حاکمان وقت خود بپاخیزند وبه تلف شدن مردم و محیط زیست خود پایان دهند.
شاید بدون دولتی با ایدئولوژی تروریستی و ضد صهیونیستی، فلسطینی ها در نهایت کشور خود را نیز بدست آورند!

انتشار یافته در کانال تلگرامی شبکه ایرانیاران

💎 https://t.me/iranyarannetwork1398/29433