ویکتوریا آزاد
سه‌شنبه  ۱۲ شهريور ۱٣٨۷ -  ۲ سپتامبر ۲۰۰٨
از درد مشترک بسیار گفتیم و میگوییم. سالهاست بدنبال راه برون ازانسداد سیاسی میکوشیم. سالهاست که تئوریهای رنگ باخته نظام حاکم را آگاهانه و یا نا آگاهانه تکرار میکنیم. سالهاست که با سازوکارهای تفرقه افکنانه خودرا گل مجلس میکنیم اما دیری نمی پاید که گل را " گِل " میکنیم . سالهاست که مردم میگویند حرفتان را یکی کنید تا ما نیز همراه شویم اما ما لج کرده ایم و میگوییم حرف مرد یکی است : یا مرگ یا جمهوری ، یا مرگ یا سلطنت ، یا مرگ یا خواهر( بخوان برادر ) رجوی ، یا مرگ یا فدرالیسم ، یا مرگ یا حکومت کارگری ، یا مرگ یا جبهه من ، خلاصه یا همه چی یا هیچی ، اینست شعار ملی !


سالهاست سهم اشتباهات خودمان را بحساب دیگران مینویسیم ، سالهاست در رویای منم طاووس زیبا ززیبائی فریبا ....میسوزیم و با دیدن چهره ملال آور خود در آینه احساس حقارت میکنیم اما باز با سیلی روی خود را سرخ میکنیم.
بابا بسه دیگه !
بیاییم با خودمون حد اقل رو راست باشیم ، خواستیم تنهائی، پیروزی را بنام خودمون ثبت کنیم اما نشد زورتون کمه چرا قبول نمیکنید. پس باید کاری کرد که تا بحال نشده راهی رو رفت که تا بحال جرات آزمایش کردنش نبوده . اون راه راهی نیست بجر
اتحاد همه نیروهای مردمی و دموکراسی خواه از جمهوری خواه گرفته تا طرفداران مشروطه پادشاهی پارلمانی ، از فدرالیست گرفته تا طرفداران حاکمیت ملی ، از سوسیالست گرفته تا کاپیتالیست ، همه و همه حول شعار نان مسکن آزادی ، مضمونی که امروز دغدغه اصلی مردم ایران است جمع شویم . به اعتقاد من این شعار شانس فراگیر شدن دارد. به امتحانش می ارزد.
حال که جبهه ملی ایران ، حشمت الله طبرزدی ، رضا پهلوی ، امیرانتظام و بسیاری ازشخصیت ها و نهادهای اقوام اعلام آمادگی جهت پرداختن هزینه برای ایجاد تحولات بنیادی در ساختار سیاسی ایران نموده اند ، پس چرا خواست نان مسکن آزادی را فراگیر نکنیم و مردم را به صحنه نکشانیم و سرود اتحاد مبارزه پیروزی را با هم سر ندهیم ؟
وقت آن رسیده که دوز اعتماد به نفس را بالا ببریم و هراس از اینکه در بازی قدرت سر ما کلاه رود را به کنارگذاریم . قطعا برنده اصلی اوست که از همه بهتر بازی میکنند و بیشتر مایه میگذارند. از خودخواهیها مون دست بکشیم و به عاقبت شومی که کشورمان را در خود خواهد بلعید بیاندیشیم. سوئدیها میگویند در گوشه خانه ات اگرکمی گوه داشتی مشکلی نیست ، جهنم نداشته باش ! پس لازم نیست همه چیز پرفکت و برطبق میل شما  باشد تا رضایت دهید و وارد گود شوید.
با آرزوی پیروزی ایران فردا