#ویکتوریا_آزاد
۴ مهر ۱۴۰۱

📣سالهاست که گام های مهم برای شکل گیری یک جنبش عظیم اجتماعی علیه رژیم اسلامی را تشریح میکنیم اما اکنون بر اساس شرایط مشخصی که داریم گامهای موفقیت را دوباره خوانی میکنیم؛

۱. گام اول که همانا برپایی یک
جنبش عظیم در داخل و خارج از ایران است که خوشبختانه در شرف تکوین است و نیروی بالقوه برای سرنگونی رژیم به نیروی بالفعل تبدیل شده است.

۲. گام دوم؛ اجماع میلیونی
و حضور مداوم در خیابان. مردم در سراسر ایران مخصوصا در تهران، خیابانها را تسخیر کنید، هنوز بخشی از قشر خاکستری به تظاهرات ها نپیوسته است، آنها باید بیدرنگ همه بیایند

۳. گام سوم؛ بدنه سپاه و ارتش علیه فرماندهان خود برخیزند و به مردم بپیوندید، تفنگت را زمین بگذار. توجه کنید این اتفاق در ابعاد گسترده وقتی می افتد که همه بیایند و مردم در حد میلیونی در صحنه باشند.

۴.گام چهارم؛ اعتصابات سراسری ساماندهی شود، کارگران، معلمان، کامیونداران و کلیه ماشینهای حمل و نقل سنگین، اصناف و بازار، صنعت نفت و گاز و … کار را تعطیل کنید و به جوانان خود در خیابانها بپیوندید.

۵. گام پنجم؛ ادامه کمکهای سایبری از جمله گروه هکرهای آنانیموس و ورود اینترنت رایگان به ایران روند سرنگونی حکومت را تسریع میکند ۶. گام ششم؛ با شکل گیری همبستگی ملی اعم از مردم و نظامیان تسخیر مراکز مهم از جمله صدا و سیما ، پادگانها ، بیت سیدعلی و غیره یحتمل شدنیست! ۷. گام هفتم؛ در صورت موفقیت در گامهای بالا از طریق صدا و سیما عدم مشروعیت رژیم اسلامی و پیروزی ملت ایران اعلام میشود ۸. گام هشتم؛ دولت موقت متشکل از سیاسیون و کارشناسان برجسته از داخل و خارج از کشور تشکیل میشود ۹. گام نهم؛ مجلس موسسان منتخب مردم راه اندازی میشود ۱۰. گام دهم؛ قانون اساسی در دو فرم نظام جمهوری و پادشاهی با محوریت سکولاردموکراسی در مدت کوتاهی تنظیم میشودو رفراندوم انتخاب نوع نظام و قانون اساسی صورت میگیرد 👈👈توجه و مهم؛ تا تدوین قانون اساسی نوین ، قانون اساسی و قوانین متمم دوران شاهنشاه فقید متعلق به قبل از انقلاب مبدا قضاوتهای قانونی مخصوصا در حوزه دادگستری و جرایم باشد. #ویکتوریا_آزاد #پخش_حداکثری #جمهوری_اسلامی_باید_برود 💎 @iranyarannetwork1398