ویکتوریا آزاد

خانمها و آقايان،
امكان برگزارى رفراندوم آزاد براى تعيين سرنوشت ملّت ايران بدون سقوط رژيم ديكتاتورى جمهورى اسلامى خيالى باطل است. هيچ رژيم ديكتاتورى در جهان، مردمش را لايق براى داشتن حقّ تعيين سرنوشت خودشان نمى داند و اين رژيم هم از اين قاعده مستثنى نيست. بانو " ويكتوريا آزاد " سياستمدار سكولار دمكرات اپوزيسيون در تبعيد در بازگويى تجربهٌ نافرجام كوبا در جنبش رفراندوم در مقاله اى كه در هفدهم مى ٢٠٠٥ ميلادى نوشت، چنين شرح داد : " مخالفت با دیکتاتورى، استبداد، خودکامگی، خواست آزادى و گذار مسالمت آمیز از دیکتاتوری به دموکراسی گرایش غالب جوامع بشری تحت سلطهٌ دیکتاتوری در دهه اخیر است. جهت تعویض قدرت سیاسی، تاریخ تا کنون اشکال و طُرق مختلفی را به خود دیده از جمله ؛ انقلابات قهر آمیز و خونین، جنگهای چریکی، كودتاى نظامی، اشغال نظامی از طریق دُول خارجى، فشار به قدرت حاکمه برای همه پرسی و یا رفراندوم به عنوان شکل نوینی از مبارزات مسالمت آمیز دموکراسی خواهانه ( نمونهٌ اتّفاق را مى توان در کشورهای آمریکای لاتین مثل شیلی دید ). من در اینجا قصد ندارم به توضیح اشکال مختلف بالا بپردازم، بلکه از طرح آن اشکال میخواهم یک تجربهٌ تاریخی را در کشور کوبا به ياد آوریم. رهبر حزب دمكرات مسیحی کوبا پروژهٌ رفراندوم را در سال ١٩٩٩ ميلادى طرح کرد و هنوز هم در مرحلهٌ تعمیق و سازماندهی این طرح کوشش می كنند. کوبا کشوری است که به شكل تك حزبی و توسّط دیکتاتور فیدل کاسترو اداره مى شد.عليرغم تمامی فشارها و سلطه دیکتاتوری بر این کشور نیروهای اپوزیسیون برای دمكراسى و حقوق بشر تلاش كرده اند. در سال ٢٠٠٢ ميلادى پروژه ای توسّط  اوسوالدو  پایا رهبر حزب دمكرات مسيحى کوبا به نام وارلا ارائه شد. بر طبق قانون اساسی کوبا چنانچه ده هزار امضاى با نام و شمارهٌ ملّى درخواست همه پرسی براى تغيير در قانون اساسی را خواهان باشند، مى بايست همه پرسی صورت بگیرد ... سه سال بعد در مى ٢٠٠٢ ميلادى ١١٠٢٠ امضا با نام و نشانی و شمارهٌ ملّى افراد جمع آوری شد. قبول چنين ریسکی از طرف کوبايى ها نشان میدهد که خواست تحوّلات دمكراتيك تا چه حد در اين كشور فراگير است. خواستهاى این پروژه به قرار زير بود ؛ آزادى بيان وعقیده، آزادى مطبوعات و تشکّل ها و احزاب سیاسی، آزادی زندانیان سیاسی، رعایت و گردن گذاشتن به اعلامیه جهانی حقوق بشر. اتّحاديهٌ اروپا از این پروژه پشتیبانی کرد و این پروژه را اقدامی در جهت مبارزه با دیکتاتوری و تلاش برای تحوّلات دموکراتیک در کوبا دانست و از این رو به مبتکر این طرح جایزه حقوق بشر و دمكراسى را اهدا كرد ... برخورد فیدل کاسترو و دولت او با امضاها چه بود ؟عليرغم آنکه متقاضیان همه پرسی بر طبق قانون اساسی این کشور از حد نصاب نیز بالاتر بودند، امّا به دليل عدم پاى بندى حکومت کاسترو به موازین حقوقی جاری در قانون اساسی کشور البته در آنجا که بنفع شان نیست، به این تقاضای مردم نه تنها صحّه نگذاشتند بلكه نتایج آنرا مردود اعلام کردند ! درسال ٢٠٠٣ ميلادى تعداد هفتاد و پنج نفر از چهره های سرشناس این حرکت دستگیر و به زندان و مکانهای ناشناس فرستاده شدند ! “
@Freevoiceiran
@psarne
@siasattalkh✌️